Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā

Iegūstamā kvalifikācija

Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

Grāds

Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadīšanā

Studiju grafiks
P O T C P S S
*Studijas tiek organizētas dienas nodaļās 1./2.kursā un vakara nodaļās 3./4.kursā.
Studiju programmas valoda

Latviešu

Akreditēta līdz

31.12.2020.

Studiju ilgums
4

gadi

Studiju maksa

2050

EUR / gadā

Prasības iepriekšējai izglītībai

Informācijai: 2020./2021.ak.g. nenotiks uzņemšana studiju programmā ”Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā” 1. kursā.

 • iegūts vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību apliecinošs dokuments,
 • centralizēto eksāmenu sertifikāti:
  • latviešu valodā,
  • matemātikā,
  • svešvalodā (angļu vai vācu).

Uzņemšanas noteikumi šeit

Lasīt vairāk

Studiju programmas mērķis

Nodrošināt iespēju apgūt uzņēmējdarbības vadīšanai nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences, ar specializāciju mārketingā, īpaši pievēršot uzmanību inovācijām un produktu attīstībai. Sagatavot radošas personības, kompetentus, starptautiskā vidē konkurētspējīgus uzņēmumu vai struktūrvienību vadītājus, kuri spēj izmantot savas zināšanas un izpratni veidā, kas apliecina profesionālu pieeju darbam, kuri apliecina savu kompetenci, vadot procesus un risinot problēmas, pieņemot atbildīgus lēmumus, nodrošinot inovācijas procesu.

Lasīt vairāk

Sagaidāmie studiju rezultāti

 • Prasme informāciju savākt, atlasīt un apkopot atbilstoši izvirzītajiem operatīvajiem un stratēģiskajiem mērķiem;
 • Spēja veikt profesionālos pienākumus, analizējot ekonomiski – finansiālos procesus mikro, makro līmenī un vadīt identificētos riskus;
 • Prasme pielietot teorētiskās zināšanas, lai īstenotu praktiskas uzņēmējdarbības inovatīvās idejas;
 • Izpratne kā vadīt procesus uzņēmuma līmenī, kontrolēt pakļauto struktūrvienību un personāla darbu, pārzina uzņēmuma funkcionālās sfēras (mārketinga, ražošanas, personāla, finanšu vadīšanas, loģistikas u. c.);
 • Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un īstenot tos atbilstoši mainīgajai ārējai un iekšējai vide;
 • Prasme strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi un risināt konflikta situācijas;
 • Komunikācijas prasmes vietējā un starptautiskajā inovatīvajā uzņēmējdarbības vidē.
Lasīt vairāk

Studiju programmas priekšrocības

 • Specializācija inovāciju vadīšanā un mārketingā. Studiju programmas saturā ietverti uzņēmējdarbības starptautiskie aspekti;
 • Banku augstskolā studiju programma tiek īstenota kopš 2009.gada un tiek regulāri aktualizēta atbilstoši nozares tendencēm. Studiju programmas izstrādē un īstenošanā iesaistīti uzņēmējdarbības, inovāciju un uzņēmumu vadības jomu vadošie eksperti;
 • Studijas tiek īstenotas pieredzējušu un profesionālu pasniedzēju vadībā, nodrošinot individuālu pieeju katram studentam;
 • Tiek nodrošināta prakse vadošajos inovatīvos uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs;
 • Iespēja uzsākt uzņēmējdarbību un veidot jaunus uzņēmumus jau studiju laikā, darbojoties Banku augstskolas Biznesa inkubatorā;
 • Katram studentam ir iespēja piedalīties augstskolas piedāvātajās starptautiskās studiju un prakses aktivitātēs, tai skaitā studēt vai iziet praksi ārvalstīs studentu apmaiņas programmā, kā arī piedalīties pētniecības projektos un ārvalstu starptautiskajās biznesa nedēļās. Starptautiska studiju vide, studējot kopā ar citu valstu jauniešiem;
 • Stabils augsti kvalificētu uzņēmumu un iestāžu vadītāju, kā arī inovāciju ekspertu pieprasījums Latvijas un globālajā darba tirgū. Augsta studiju programmas absolventu nodarbinātība.
Lasīt vairāk

Turpmāko studiju iespējas

Sekmīgi absolvējot šo studiju programmu, tiek iegūts starptautiski atzīts bakalaura diplomu uzņēmējdarbības vadīšanā, kas apliecina uzņēmuma un iestāžu vadītāja kvalifikāciju, profesionālo bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadīšanā un ļauj turpināt studijas maģistra līmenī.

Lasīt vairāk

Papildus padziļinātai inovāciju, inovatīvu procesu un produktu attīstības vadīšanai, studiju programmā ietverti arī uzņēmējdarbības vadīšanas un finanšu vadības aspekti.

Programmas studentiem ir iespēja attīstīt savu uzņēmumu Banku augstskolas Biznesa inkubatorā.

Uzņēmuma un iestāžu vadītāji ir sagatavoti darbam dažādu nozaru organizācijās, kā arī savas uzņēmējdarbības attīstīšanai. Šīs studiju programmas absolventi specializējas inovāciju, inovatīvu procesu un produktu attīstības vadīšanā.

Prakse:

16 nedēļas 2. un 3. studiju gadā;
10 nedēļas 4. studiju gadā.

Starptautiskās studiju iespējas:

No 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā;

Piedalīties ārzemju partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās.

Pamatstudiju programmu katalogs

Marta Kontiņa

Programmas direktore

Dārta Smaine

Programmas koordinatore

27054609