Grāmatvedība un finanses

Iegūstamā kvalifikācija

Grāmatvedis

Studiju grafiks
Pilna laika
P O T C P S Sv
Nepilna laika
P O T C P S Sv
Studiju programmas valoda

Latviešu

Akreditēta līdz

10.04.2023.

Studiju ilgums
Pilna laika
2.5

gadi

Nepilna laika
3

gadi

Studiju maksa
Pilna laika

2200

EUR / 1. gadā

Pilna laika

5000

pilna programmas studiju maksa

Nepilna laika

1800

EUR / 1. gadā

Nepilna laika

4800

pilna programmas studiju maksa

Iestāšanās prasības

 • iegūts vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību apliecinošs dokuments,
 • centralizēto eksāmenu sertifikāti:
  • latviešu valodā,
  • matemātikā,
  • svešvalodā (angļu vai vācu).

 

Par uzņemšanas iespējām sazināties ar studiju programmas direktori.

 

Lasīt vairāk

Studiju programmas mērķis

Sagatavot grāmatveža profesijas ceturtā līmeņa kvalifikācijas standartam atbilstošus speciālistus, kuri pārzina uzņēmumu finanses un spēj kvalitatīvi, ievērojot profesionālo ētiku, veikt grāmatveža pienākumus gan Latvijas, gan starptautiskajos uzņēmumos, kā arī attīstīt savu uzņēmējdarbību grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas jomā.

Lasīt vairāk

Sagaidāmie studiju rezultāti

 • Izpratne par ekonomiskajām likumsakarībām un uzņēmumu darbības principiem;
 • Spēja nodrošināt saimniecisko darījumu pilnu uzskaiti atbilstoši Latvijas republikas tiesiskajiem aktiem;
 • Spēja sastādīt statistikas, grāmatvedības un nodokļu pārskatus atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām;
 • Spēja veikt uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksu aprēķinus, budžeta sastādīšanu, veikt uzņēmuma finanšu rādītāju analīzi un finanšu plānošanu;
 • Prasme savu profesionālo uzdevumu veikšanai  izmantot jaunākās informāciju tehnoloģijas;
 • Spēja savas kompetences ietvaros novērtēt situāciju, pieņemt lēmumus par līdzekļu racionālu izmantošanu;
 • Spēja komunicēt ar klientiem, kolēģiem un vadību vietējā un starptautiskā vidē;
 • Spēja atrast un atlasīt informāciju, izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanā un jaunu mērķu sasniegšanā.
Lasīt vairāk

Studiju programmas priekšrocības

 • Programma tiek īstenota kopš 2011.gada un tiek regulāri aktualizēta atbilstoši nozares attīstības tendencēm. Tās izstrādē un īstenošanā tiek iesaistīti finanšu jomas vadošie eksperti;
 • Studijas tiek īstenotas pieredzējušu un profesionālu pasniedzēju vadībā, nodrošinot individuālu pieeju katram studentam. Studiju programma piedāvā apgūt grāmatvedības uzskaiti datorvidē;
 • Tiek nodrošināta prakse vadošajos uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs;
 • Katram studentam ir iespēja piedalīties augstskolas piedāvātajās starptautiskās studiju un prakses aktivitātēs, tai skaitā studēt ārvalstīs studentu apmaiņas programmā. Starptautiska studiju vide, studējot kopā ar citu valstu jauniešiem;
 • Stabils augsti kvalificētu grāmatvežu pieprasījums Latvijā un ārvalstīs, augsta studiju programmas absolventu nodarbinātība.
Lasīt vairāk

Turpmāko studiju iespējas

Sekmīgi absolvējot šo studiju programmu, tiek iegūts 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms, kas apliecina grāmatveža kvalifikāciju, kā arī ļauj turpināt studijas bakalaura studiju trešajā kursā. 

Lasīt vairāk
Atsauksmes

Programma sagatavo augsti kvalificētus grāmatvežus ar padziļinātām zināšanām finanšu analīzē.

Šī izglītība sniedz priekšrocības iegūt stabilu darbu valsts pārvaldes iestādēs un uzņēmumos gan Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī iespēju attīstīt savu uzņēmējdarbību grāmatvedības pakalpojumu jomā. Zinošs grāmatvedis ir nepieciešams katrā uzņēmumā.

Prakse:

18 nedēļas

Starptautiskās studiju iespējas:

No 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā;

Piedalīties ārzemju partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās.

Noslēguma pārbaudījums

Kvalifikācijas darbs

Pamatstudiju programmu katalogs

Laima Čable

Programmas direktore

26403227

Lolita Jakubāne

Programmas koordinatore

26573130