Grāmatvedība un finanses

Iegūstamā kvalifikācija

Grāmatvedis

Studiju grafiks
P O T C P S Sv
*Pirmdienās un trešdienās no plkst. 18:00-21:10 – tiešsaistes nodarbības. *Studiju materiāliem patstāvīgam mācīšanās procesam var piekļūt Jums pieejamā un ērtā laikā.
Studiju forma

Tālmācība

Studiju programmas valoda

Latviešu

Akreditēta līdz

28.03.2029.

Studiju ilgums
3

gadi

Studiju maksa

1008 EUR

Semestra maksa

Iestāšanās prasības

 • Iegūts vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību apliecinošs dokuments. 
 • Centralizēto eksāmenu sertifikāti latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (angļu vai vācu). 

 

Sazinies ar studiju programmas direktori par uzņemšanas iespējām!

 

Lasīt vairāk

Studiju programmas mērķis

Sagatavot piektās profesionālās kvalifikācijas līmenim grāmatvedis atbilstošus speciālistus, kuri plāno, organizē un vada organizācijas finansiālo operāciju pilnu uzskaiti, novērtē, veic nepieciešamos aprēķinus un sagatavo finanšu pārskatus un nodrošina finanšu pārskatu lietotājus ar patiesu un pilnīgu informāciju par organizācijas finansiālo stāvokli un saimnieciskās darbības rezultātiem. 

Lasīt vairāk

Ko tu iegūsi šajā programmā?

ZINĀŠANAS  

 • Izpratne par grāmatvedības uzskaiti un organizēšanu, ekonomiskajām kopsakarībām un uzņēmumu darbības principiem. 
 • Spēja atrast un atlasīt informāciju, izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanā un jaunu mērķu sasniegšanā. 

 

PRASMES 

 • Pilna saimniecisko darījumu uzskaitīšana atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām. 
 • Statistikas, grāmatvedības un nodokļu pārskatu sagatavošana atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām. 
 • Uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksu aprēķināšana, budžeta un finanšu plānošana, uzņēmuma finanšu rādītāju analizēšana. 
 • Digitālo tehnoloģiju izmantošana profesionālo uzdevumu veikšanai. 
 • Mācīties un strādāt savā profesijā kā individuāli, tā komandā vai komandas vadībā. 

 KOMPETENCES 

 • Zināšanu un prasmju izmantošana grāmatvedības uzskaitei un organizēšanai. 
 • Finansiālo operāciju pilnas uzskaites plānošana, organizēšana un vadīšana. 
 • Nepieciešamo aprēķinu veikšana, finanšu pārskatu sagatavošana un analīze. 
 • Sadarboties un komunicēt ar klientiem un kolēģiem vietējā un starptautiskā vidē. 
Lasīt vairāk

Ko Banku augstskola garantē šajā studiju programmā?

 • Studiju metodisko un tehnoloģisko norisi augstā kvalitātē. 
 • Pilnīgas zināšanas, prasmes un iemaņas grāmatvedībā atbilstoši jaunākajiem normatīvajiem dokumentiem. 
 • Nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbībā un ar to saistītajiem tiesību aktiem. 
 • Zināšanas un prasmes informācijas tehnoloģijās un to pielietošanas iespējas grāmatvedībā. 
 • Praktiskās iemaņas grāmatvedības organizācijas dokumentu sagatavošanā, pilna grāmatvedības cikla izpildē un finanšu un nodokļu pārskatu sagatavošanā, izmantojot datorvides piedāvātās iespējas. 
 • Veidot, attīstīt studentu ekonomisko domāšanu un kompleksu pieeju grāmatvedības, ekonomisko un saimniecisko problēmu risināšanā. 
 • Studējošo pilnveidošanos par garīgi un fiziski attīstītām, brīvām, atbildīgām un radošām personībām; 
 • Studentu motivāciju uz tālākās profesionālās izglītības pilnveidošanas nepieciešamību mūža garumā. 
Lasīt vairāk

Turpini studijas!

Sekmīgi absolvējot šo studiju programmu, tiek iegūts 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms. Tas apliecina grāmatveža kvalifikāciju, kā arī ļauj turpināt studijas bakalaura studiju 3. kursā.  

Lasīt vairāk

Programma sagatavo augsti kvalificētus grāmatvežus ar padziļinātām zināšanām finanšu analīzē.

Šī izglītība sniedz priekšrocības iegūt stabilu darbu valsts pārvaldes iestādēs un uzņēmumos gan Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī iespēju attīstīt savu uzņēmējdarbību grāmatvedības pakalpojumu jomā. Zinošs grāmatvedis ir nepieciešams katrā uzņēmumā.

Prakse:

18 nedēļas

Starptautiskās studiju iespējas:

ERASMUS+ studentu apmaiņas programma vai prakse ārvalstīs 2-12 mēnešus.

Ārzemju partneraugstskolu starptautiskās projektu nedēļās.

Noslēguma pārbaudījums

Kvalifikācijas darbs

Grāmatvedība un finanses

Laima Čable

Programmas direktore

26403227

Daniela Antēna

Programmas koordinatore