Grāmatvedība un finanses

Iegūstamā kvalifikācija

Grāmatvedis

Studiju grafiks
P O T C P S S
Studiju forma

Pilna laika diena

Studiju programmas valoda

Latviešu

Akreditēta līdz

28.03.2029.

Studiju ilgums
2.5

gadi

Studiju maksa

1120 EUR

Semestra maksa

Iestāšanās prasības

 • Iegūts vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību apliecinošs dokuments.
 • Centralizēto eksāmenu sertifikāti latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (angļu vai vācu). 

 

Sazinies ar studiju programmas direktori par uzņemšanas iespējām! 

 

Lasīt vairāk

Studiju programmas mērķis

Sagatavot piektās profesionālās kvalifikācijas līmenim grāmatvedis atbilstošus speciālistus, kuri plāno, organizē un vada organizācijas finansiālo operāciju pilnu uzskaiti, novērtē, veic nepieciešamos aprēķinus un sagatavo finanšu pārskatus un nodrošina finanšu pārskatu lietotājus ar patiesu un pilnīgu informāciju par organizācijas finansiālo stāvokli un saimnieciskās darbības rezultātiem. 

Lasīt vairāk

Ko tu iegūsi šajā programmā?

ZINĀŠANAS  

 • Izpratne par grāmatvedības uzskaiti un organizēšanu, ekonomiskajām kopsakarībām un uzņēmumu darbības principiem. 
 • Spēja atrast un atlasīt informāciju, izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanā un jaunu mērķu sasniegšanā. 

 PRASMES 

 • Pilna saimniecisko darījumu uzskaitīšana atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām. 
 • Statistikas, grāmatvedības un nodokļu pārskatu sagatavošana atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām. 
 • Uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksu aprēķināšana, budžeta un finanšu plānošana, uzņēmuma finanšu rādītāju analizēšana. 
 • Digitālo tehnoloģiju izmantošana profesionālo uzdevumu veikšanai. 
 • Mācīties un strādāt savā profesijā kā individuāli, tā komandā vai komandas vadībā. 

 KOMPETENCES 

 • Zināšanu un prasmju izmantošana grāmatvedības uzskaitei un organizēšanai. 
 • Finansiālo operāciju pilnas uzskaites plānošana, organizēšana un vadīšana. 
 • Nepieciešamo aprēķinu veikšana, finanšu pārskatu sagatavošana un analīze. 
 • Sadarboties un komunicēt ar klientiem un kolēģiem vietējā un starptautiskā vidē. 
Lasīt vairāk

Ko Banku augstskola garantē šajā studiju programmā?

 • Studiju metodisko un tehnoloģisko norisi augstā kvalitātē. 
 • Pilnīgas zināšanas, prasmes un iemaņas grāmatvedībā atbilstoši jaunākajiem normatīvajiem dokumentiem. 
 • Nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbībā un ar to saistītajiem tiesību aktiem. 
 • Zināšanas un prasmes informācijas tehnoloģijās un to pielietošanas iespējās grāmatvedībā. 
 • Praktiskās iemaņas grāmatvedības organizācijas dokumentu sagatavošanā, pilna grāmatvedības cikla izpildē un finanšu un nodokļu pārskatu sagatavošanā, izmantojot IT programmas. 
 • Veidot, attīstīt studentu ekonomisko domāšanu un kompleksu pieeju grāmatvedības, ekonomisko un saimniecisko problēmu risināšanā. 
 • Studējošo personības un profesionālo pilnveidošanos. 
 • Studentu motivāciju uz tālākās profesionālās izglītības pilnveidošanas nepieciešamību mūža garumā. 
Lasīt vairāk

Turpini studijas

Sekmīgi absolvējot šo studiju programmu, tiek iegūts 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms. Tas apliecina grāmatveža kvalifikāciju, kā arī ļauj turpināt studijas bakalaura studiju 3. kursā.  

Lasīt vairāk

Profesionāls grāmatvedis vienmēr būs pieprasīts! Kļūsti par augsti kvalificētu grāmatvedi ar padziļinātām zināšanām finansēs.

Karjeras izvēles iespējas – valsts pārvaldē, uzņēmumos gan Latvijā, gan ārvalstīs vai savā grāmatvedības pakalpojumu uzņēmumā.

Prakse:

18 nedēļas

Starptautiskās studiju iespējas:

ERASMUS+ studentu apmaiņas programma vai prakse ārvalstīs 2-12 mēnešus.

Ārzemju partneraugstskolu starptautiskās projektu nedēļās.

Noslēguma pārbaudījums

Kvalifikācijas darbs

Grāmatvedība un finanses

Laima Čable

Programmas direktore

26403227

Daniela Antēna

Programmas koordinatore