Finanšu vadība

Iegūstamā kvalifikācija

Finanšu analītiķis

Grāds

Profesionālā maģistra grāds finansēs

Studiju grafiks
P O T C P S Sv
*2x mēnesī, piektdienās no 18:00 līdz 21:10, sestdienās, svētdienās no plkst. 9:00 līdz 17:40.
Studiju programmas valoda

Latviešu

Akreditēta līdz

10.04.2023.

Studiju ilgums
1

gads

Studiju maksa

2912 EUR

par studiju programmu

UZŅEMŠANA 2020./2021. AK.G. PROFESIONĀLĀS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS

 

Lasīt vairāk

Prasības iepriekšējai izglītībai

Bakalaura profesionālais grāds ekonomikā vai finansēs un/vai 2. līmeņa (4-gadīga) augstākā profesionālā kvalifikācija ekonomikā vai finansēs vai sociālajās / dabas zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz 3 gadu darba pieredze finanšu vai ekonomikas jomā.

 

Lasīt vairāk

Studiju programmas mērķis

Studējošos, ar iepriekš iegūtu profesionālo bakalaura grādu finansēs vai ekonomikā, sagatavot atbilstoši profesionālā standarta „Finanšu analītiķis” prasībām kā augsti kvalificētus speciālistus finanšu līdzekļu prognozēšanā un modelēšanā, kas balstīta uz pētniecisko un jaunrades darbu, kā arī investīciju projektu vadīšanai kredītiestādēs, ieguldījumu kompānijās, apdrošināšanas sabiedrībās un korporācijās;  attīstīt prasmi izzināt un izprast likumsakarības finanšu procesu un attiecību jomā, kā arī apgūt to metodes un paņēmienus kā tos analizēt un izvērtēt.

Lasīt vairāk

Sagaidāmie studiju rezultāti

  • Spēja parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni par finanšu procesiem, to daudzveidīgās norises kopsakarībām un attīstības tendencēm globalizācijas kontekstā;
  • Spēja patstāvīgi pielietot jaunākās teorijas, atklājumus, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu zinātniski pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālās funkcijas;
  • Spēja sadarboties ar dažādu struktūrvienību darbiniekiem, tiešo vadību un partneriem, kā arī uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi;
  • Izpratne par uzņēmuma saimnieciskās un finansiālās kopsakarībām, spēj prognozēt uzņēmuma vai iestādes finansiālo darbību ietekmējošos faktorus, prasme analizēt, novērtēt un optimizēt kapitāla struktūru uzņēmumā, kā arī spēja noteikt uzņēmuma tirgus vērtību un izstrādāt uzņēmuma vērtības palielināšanas projektu;
  • Spēja patstāvīgi pilnveidot profesionālās kompetences un specializāciju, nostiprinot teorētiskās zināšanas un izmantojot jaunākās un progresīvās pieejas.
Lasīt vairāk

Turpmāko studiju iespējas

Sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūts maģistra profesionālās augstākās izglītības diploms  un kvalifikācija “Finanšu analītiķis”, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un ļauj turpināt doktora līmeņa studijas.

Lasīt vairāk

Programma sagatavo finanšu analītiķus ar uzņēmumu finansiālās darbības stratēģijas izstrādāšanas, finanšu resursu piesaistes un optimālas izvietošanas prasmēm, kuri organizē un vada uzņēmuma finanšu darību;

Absolventa profils: augsta līmeņa finanšu analītiķis darbam kredītiestādēs, ieguldījumu un apdrošināšanas sabiedrībās, kā arī visu veidu sabiedriskā un privātā sektora uzņēmumos.

Prakse:

6 nedēļas

Starptautiskās studiju iespējas:

No 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā;

Piedalīties ārzemju partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās.

Noslēguma pārbaudījums

Maģistra darbs

Augstākā līmeņa studiju programmu katalogs

Laima Čable

Programmas direktore

26403227

Lolita Jakubāne

Programmas koordinatore

26573130