Obligātie studiju priekšmeti (A daļa)

Daļējās izvēles studiju priekšmeti (B daļa)

Brīvās izvēles studiju priekšmeti (C daļa)