Biznesa procesu vadība

Iegūstamā kvalifikācija

Uzņēmuma vadītājs

Qualification image
Grāds

Profesionālais bakalaura grāds Biznesa vadībā

Studiju grafiks
Pirmdienās un trešdienās no plkst. 18:00-21:10 – tiešsaistes nodarbības. *Studiju materiāliem patstāvīgam mācīšanās procesam var piekļūt Jums pieejamā un ērtā laikā.
Studiju forma

Tālmācība

Studiju programmas valoda

Latviešu

Akreditēta līdz

30.09.2027.

Studiju ilgums
5

gadi

Studiju maksa

1018 EUR

Semestra maksa

Pilnīgi jauna studiju programma – apskati jauno programmu www.bpv.lv
Plašāka informācija par studiju programmas pasniedzējiem.

 

STUDIJU KURSU PLĀNOJUMA TABULA

 

Atbalsts Banku augstskolas studiju programmas attīstībai ES valodās” projekts Nr. 8.2.1.0/18/A/008 tiek līdzfinansēts ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūras un Eiropas Savienības fonda atbalstu.

Lasīt vairāk

Prasības iepriekšējai izglītībai

  • Iegūts vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību apliecinošs dokuments. 
  • Centralizēto eksāmenu sertifikāti: latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (angļu vai vācu)
Lasīt vairāk

Programmas mērķis

Sagatavot izcilus līderus un biznesa procesu vadītājus darbam strauji mainīgos apstākļos.

Lasīt vairāk

Studiju process

Pirmie divi studiju gadi tiek veltīti studenta līderības prasmju stimulēšanai un personības izaugsmei un, lai nostiprinātu intelektuālās spējas un atvērtības jauniem skatījumiem, pieejām un domāšanas veidiem. Trešajā studiju gadā studentam jāizvēlas specialitāti – uzņēmuma, personāla vai mārketinga vadību, lai jau konkrētajā jomā iegūtu zināšanas un praktisko pieredzi gan Latvijas, gan starptautiskos uzņēmumos. Mēs ticam, ka tieši šāda pieeja ļauj izprast individuālās stiprās puses, izvēlēties personībai, spējām un interesēm atbilstošu specialitāti un kļūt par pieprasītu profesionāli!

Lasīt vairāk

Kļūsti par izcilu līderi biznesa procesu vadībā!

Programmā tu:

- sagatavosies vadības amatiem dažāda mēroga vietējās un starptautiskās organizācijās, kā arī iegūsi prasmes, kā dibināt un vadīt savu uzņēmumu;
- attīstīsi savas pašizaugsmes prasmes efektīvākai biznesa procesu vadībai;
- apgūsi metodes, kā vadīt radošus projektus un izmantot jaunākās tehnoloģijas;
- varēsi mācīties un iegūt praktisku pieredzi, kā risināt biznesa problēmsituācijas;
- starpdisciplinārās mācībās apgūsi līderības, finanšu, organizācijas un uzņēmējdarbības procesu vadības pamatprincipus strauji mainīgas vides apstākļos.

Prakse:

2. un 5. studiju gadā

Noslēguma pārbaudījums

Bakalaura darbs

Biznesa procesu vadība

Lilita Sparāne

Programmas direktore