Vispārizglītojošie nozares studiju kursi visām specializācijām

Pašizaugsme un mācīšanās tehnikas 
 

Nozares studiju kursi

Digitālā transformācija
 
 
Biznesa un organizāciju vadība
 
 
Finanšu vadība
 
Tiesības
  • 2 KP / 3 ECTS

  • -

  • -

  • -

 
  • -

  • 2 KP / 3 ECTS

  • -

  • -

Nozares profesionālās specializācijas kursi Uzņēmuma vadītājam

Uzņēmuma vadība starptautiskos tirgos 
Projektu vadība
 
 
 
Līderība un pārmaiņu vadība
 
 
Komunikācijas prasmes
 
 
 

Nozares profesionālās specializācijas kursi Personāla vadītājam

Projektu vadība
 
 
 
Līderība un pārmaiņu vadība
 
 
Komunikācijas prasmes
 
 
 

Nozares profesionālās specializācijas kursi Mārketinga vadītājam

Projektu vadība
 
 
 
Līderība un pārmaiņu vadība 
 
 
Komunikācijas prasmes
 
 
 

Izvēles kursi