2011. gada lekcijas

01.01.2011. /// Konferenču zāle

 • 2011.gada 8.decembrī Konkurences padomes priekšsēdētājas Ievas Jaunzemes publiskā lekcija “Konkurences politika Latvijā: normatīvais regulējums un tā piemērošana”.
 • 2011.gada 3.novembrī Latvijas Hipotēku un zemes bankas Centra filiāles vadītāja Andra Fomina informatīvais seminārs “Biznesa ideju konkurss jauniešiem Lec biznesā“.
 • 2011.gada 20.oktobrī Latvijas reklāmas aģentūras ALPHA BALTIC radošā direktora Gata Rozenfelda publiskā lekcija “Es nevaru apturēt viļņus, bet es varu iemācīties sērfot”.
 • 2011.gada 6.oktobrī Drošas Braukšanas Skolas eksperta Andra Pļavenieka publiskā lekcija “Droša braukšana”.
 • 2011.gada 8.septembrī Latvijas Republikas Ministru prezidenta Valda Dombrovska publiskā lekcija  „No finanšu stabilizācijas uz stabilu attīstību”.
 • 2011.gada 7.jūnijā Banku augstskolā publisko lekciju vadīja tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūras TNS Latvia lielo klientu direktore Ilva Pudule „Pētījumu veidi un metodes, kā arī to praktiskais pielietojums biznesā”.
 • 2011.gada 12.maijā notika Banku augstskolas vieslektora Toma Liepiņa publiskā lekcija „Apdrošināšanas atlīdzību izmaksu gadījumi, problēmas un to risinājumi”.
 • 2011.gada 26.aprīlī  studiju kursa “Audits” ietvaros,  publisko lekciju vadīja ekonomists un uzņēmējs Jānis Ošlejs. Publiskās lekcijas tēma „Kas notiek Latvijas ekonomikā”.
 • 2011.gada 16.aprīlī KPMG nodokļu konsultantes, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedres, sertificētas nodokļu konsultantes un Banku augstskolas docentes dr. Guntas Kauliņas publiskā lekcija „Nodokļu aprēķini un nomaksa: jautājumi, problēmas, risinājumi (VID kontroles rezultātā)”.
 • 2011. gada 22.februārī Latvijas Zvērinātu Revidentu Asociācijas valdes locekles Lolitas Čapkevičas publiskā lekcija “Profesionālā korporācija – LZRA, tās darbība un uzdevumi”.
 • 2011.gada 22.februārī studiju kursa “Audits” ietvaros ar publisko lekciju uzstājās Viesturs Burkāns, kurš ir Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieks.
 • 2011.gada 3.februārī TNS Latvia korporatīvās reputācijas pētījumu ekspertes Intas Priedolas publiskā lekcija „TNS Latvia Korporatīvās reputācijas pētījums banku nozarē 2010”