2010. gada lekcijas

01.01.2010. /// Konferenču zāle

  • 2010.gada 13.maijā Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča publiskā lekcija „Latvijas ekonomiskā situācija un nākotnes izredzes, izaicinājumi”.
  • 2010.gada 18.martā publiskā lekcija “Nodokļu struktūra, kā palielināt nodokļu ieņēmumus, samazinot  nodokļu slogu”.  Lattelecom padomes priekšsēdētājs, bijušais Parex bankas viceprezidents Gatis Kokins.
  • 2010.gada 15.martā Eiropas Parlamenta deputāta Roberta Zīles publiskā lekcija “Finansu, ekonomikas un sociālās krīzes Eiropas dimensija”.
  • 2010.gada 25.februārī publiskā diskusija “Krīzes cēloņi, sekas un tās pārvarēšanas risinājumi”. Diskusiju vada biedrības „Politiskā Laboratorija” valdes loceklis Arnolds Babris.
  • 2010.gada 4.februārī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājas Irēnas Krūmanes publiskā lekcija “Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzība”.