2014.gada lekcijas

01.01.2014. /// Banku augstskola

2014.gada lekcijas

2014.gada 3.decembrī ikviens interesents bija aicināts piedalīties atvērtajā lekcijā „Pārrobežu uzņēmumu grupu darbība nodokļu kontekstā”. Lekciju vadīja SIA „Deloitte Latvia” Nodokļu konsultāciju departamenta menedžeris Dainis Vodolagins.

2014.gada 12.novembrī notika publiskā lekcija – seminārs par Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu uzņēmējiem šobrīd un plānotajām aktivitātēm jaunajā plānošanas periodā – 2014.-2020.gadā. Seminārā Ekonomikas ministrijas speciālisti informēja par plānoto atbalstu uzņēmējiem 2014.-2020.gada periodā; interesenti uzzināja par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras  lomu Eiropas Savienības fondu īstenošanā, savukārt Latvijas Garantiju aģentūra un Latvijas attīstības finanšu institūcija ALTUM informēja par šobrīd pieejamo atbalstu uzņēmējiem.

2014.gada 3.jūnijā Banku augstskolā notika „Personāla vadības forums 2014”, kas kuplā skaitā kopā pulcēja vairākus nozares ekspertus: Latvijas Darba devēju konfederācija, Eiro personāls, SIA EVRY Latvia, Cytec Latvia, Adros Baltija, SIA Latakko, TELE 2, Transcom, Izdevniecība Rīgas Viļņi, G4S, SIA„Energo Rīga”.  Publiskajā pasākumā aktīvi piedalījās Banku augstskolas darbinieki, studenti, absolventi un citi interesenti, uzzinot vērtīgu informāciju par personāla vadības aktualitātēm un piedaloties diskusijās.

2014.gada 29.aprīlī aicina ikviens interesents bija aicināts piedalīties publiskajā lekcijā un diskusijā „Katrs darbinieks kā uzņēmuma preses sekretārs”. Kopā ar Banku augstskolas absolventu, Swedbank Latvija Ārējās komunikācijas vadītāju Ivaru Svilānu tika noskaidrotas tendences un būtiskās izmaiņas mūsdienu komunikācijā ar darbiniekiem un klientiem.

2014.gada 29.aprīlī Banku augstskolā ar publisko vieslekciju „Lēmumu pieņemšanas process Eiropas Savienībā” viesojās iropas Parlamenta (EP) deputāts Dr. Krišjānis Kariņš.

2014.gada 7.aprīlī Erasmus intensīvās programmas „Data Science for Business and Government” (DaSBug) ietvaros Banku augstskolā norisinājās publiskā lekcija. Tajā projekta dalībniekiem, Banku augstskolas studentiem un citiem interesentiem bija iespēja uzzināt dažādu speciālistu pieredzi darbā ar datu apstrādi, izmantošanu un pielietošanu. Lekcijā uzstājās un savā, sava uzņēmuma pieredzē datu zinātnes laukā, darbā ar datu dažādu izmantošanu, vizualizēšanu un citām darbībām dalīsies trīs uzņēmumu pārstāvji – Kristaps Siliņš (Infogr.am), Jānis Volbergs (DataVisualizationSoftwareLab), Jānis Peisenieks (NFC team).