Kursi

Sagatavošanas kursi

Banku augstskola organizē garos sagatavošanas kursus studijām augstskolā un īsos sagatavošanas kursus matemātikā, kas paredzēti vidusskolu pēdējo klašu skolēniem un absolventiem.

Lasīt vairāk Sakļaut

Tālākizglītības kursi

Augstskola organizē starptautiskas vasaras skolas, uzņēmējdarbības, svešvalodu un komunikāciju kursus, kā arī sniedz iespējas klausītāju statusā apmeklēt augstskolas studiju kursus, pēc kuru apguves tiek izsniegts sertifikāts, kas apliecina iegūtos kredītpunktus.

Lasīt vairāk Sakļaut

Publiskās lekcijas

Lai dotu savu ieguldījumu sabiedrības izglītošanā, Banku augstskola organizē bezmaksas publiskās lekcijās par aktuālajiem tautsaimniecības un finanšu jautājumiem Latvijā.

Lasīt vairāk Sakļaut