Erasmus+

Pieteikties Erasmus+

Erasmus+ studijās un praksē sadarbības partneru augstskolās vai uzņēmumos ārzemēs var doties gan pilna, gan nepilna laika studenti, kuri neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā, sekmīgi pabeiguši pirmo studiju gadu (vidējā svērtā atzīme par visu studiju periodu nav zemāka par seši) un ir pārcelti nākamajā studiju kursā. Katrs students var doties apmaiņas studijās un praksē katrā studiju ciklā (1. līmenis, bakalaurs, maģistrs, doktorantūra) neierobežotu skaitu reižu, ar nosacījumu, ka kopējais mobilitāšu periods viena studiju cikla ietvaros nepārsniedz 12 mēnešus (atbilstoši Erasmus+ vadlīnijām). Minimālais studiju periods ir 3 mēneši, trimestris vai semestris, minimālais prakses periods – 2 mēneši.

Erasmus+ programmas ietvaros Banku augstskolas studenti vēl 12 mēnešus pēc augstskolas absolvēšanas var doties praksē (pieteikšanās un atlase tiek veikta vēl studiju laikā un tādā kārtībā kā studējošiem). Neseno absolventu prakses periods kopsummā ar absolvētā studiju cikla laikā veiktajām Erasmus+ mobilitātēm nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus.

Lasīt vairāk Sakļaut

Atsauksmes

 • Domas par studijām Somijā biju apsvēris jau iepriekš, tam bija vairāki iemesli, pirmkārt Somijas kultūra, dzīvesveids un mentalitāte ir salīdzinoši līdzīgi Latvijai, bet ekonomikas un tehnoloģiju ziņā Somija ir attīstītāka valsts. Otrkārt, sakot, ka Somijā dzīvojot vislaimīgākie cilvēki Eiropā vai pat pasaulē. Tas mani ieinteresēja, un es vēlējos redzēt, kādēļ viņi ir tik laimīgi? Somijā cilvēki, taču lielāko daļu laika dzīvo tumsā, vai tiešām tas netraucē būt laimīgiem? Treškārt, atšķirīgas studiju metodes Somijā bija svarīgs apsvērt doties Erasmus+ studijās. Svarīga bija uz to brīdi epidemioloģiskā situācijā valstī, tobrīd Somija bija viena no drošākām zonām.

  Turku University of Applied Sciences ir studiju moduļu sistēma, tur kursa laikā ir daudz dažādu patstāvīgo darbu, un kursa noslēgumā ir eksāmens. Apmēram pusi vērtējumu veido patstāvīgie darbi un pusi – eksāmena gala atzīme. Šeit kursi ir vairāk saistīti ar ražošanas procesa kontroli, izveidi, kvalitātes kontroli, dažādām statistikas pieejām, ar to, kā sekot līdzi visiem procesiem, daudz māca arī par piegādes ķēdēm. Tā ir viena no vērtībām, ko šeit ieguvu. Studijās Somijā būšu labāk sapratis, ar kādiem jautājumiem nākotnē vēlos strādāt. Sevis izaicināšana un kāpšana ārā no komforta zonas ir ļoti nepieciešama, lai kļūtu par veiksmīgu un pilnvērtīgu personību!

  Lasīt vairāk Sakļaut
 • Tā kā komercdarbība mūsdienās stiepjas ārpus valsts robežām, ir ļoti nepieciešams iegūt starptautisku pieredzi. Bet kā mēs zinām, dzīvošana ārzemēs prasa noteiktas izmaksas. Erasmus + programma un tās piešķirtā stipendija sniedza man reālu iespēju īstenot praksi ārzemēs.
  Izvēloties neseno absolventu praksi apgūt Francijā, tas, protams, lika man iziet no komforta zonas, jo valodas barjera sākotnēji sagādāja problēmas, bet deva arī papildus motivāciju, lai saņemtu starptautisku A2 līmeņa diplomu franču valodā. Turklāt, strādāšana kopā ar vietējiem darbiniekiem deva starpkultūru komunikācijas prasmes, izprotot dažādās kultūras normas un vērtības. Erasmus+ neseno absolventu prakse noteikti man sniedza papildus konkurētspēju darba tirgū.

  Lasīt vairāk Sakļaut
 • Izvēle doties Erasmus studijās bija labākais, kas ar mani varēja notikt. Es devos uz sev svešu valsti un apceļoju daļu Eiropas, iepazinu citas kultūras, labāk izzināju sevi, kā arī ieguvu brīnišķīgus draugus. Atmiņas pat šo piedzīvojumu saglabāsies visu mūžu. To nav iespējams aprakstīt vārdos. Emocijas, ko sniedz šis piedzīvojums – katram pašam tas ir jāizdzīvo!

  Lasīt vairāk Sakļaut

Mobilitātes dokumenti

Erasmus+ programmas dalībniekiem pirms un pēc mobilitātes ir jāaizpilda un trīspusēji jāapstiprina Studiju vai Prakses apmācības līgums.

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk Sakļaut
 • Erasmus+
 • Skatīt kartē

Starptautiskā studiju daļa