ZPD lekciju ieraksti

22.11.2019. /// Banku augstskola

Materiāli no ZPD lekcijām:

08.01.2020. tēma “Vides jautājumi”/ Vadībzinību katedras profesore Dzintra Atstāja.

Prezentācijas materiāli:

ZPD lekcija #4 Vide

18.12.2019. tēma “Uzņēmējdarbība”, / Vadībzinību katedras docents Kristaps Lešinskis.

Prezentācijas materiāli:

ZPD lekcija #3 Uzņēmējdarbība un ekonomika

 

04.12.2019. tēma “Finanses”, /bakalaura studiju programmas “Risku vadība un apdrošināšana” direktors Māris Krastiņš un  pirmā līmeņa studiju programmas “Grāmatvedība un finanses”, bakalaura studiju programmas “Finanses” un maģistra studiju programmu “Finanses” un “Finanšu vadība” direktore Biruta Dzērve.

Prezentāciju materiāli:

ZPD lekcija #2 Finanses – Apdrošināšana

 

ZPD lekcija #2 Finanses – Nodokļu sistēma

06.11.2019. tēma “Inovācijas un tehnoloģijas” / Vadībzinību katedras asoc. profesore Līga Peiseniece

Prezentācijas materiāli

ZPD lekcija #1 Inovācijas un tehnoloģijas