SIA Telia Latvija

Uzņēmuma nosaukums SIA “Telia Latvija”

Uzņēmuma darbības veids

(norāde uz mājas lapu)

Datu centru un mākoņpakalpojumu, kā arī, elektronisko sakaru, tajā skaitā interneta un datu pārraides, sniegšana; telia.lv