SIA Assistants to Business

Pieejamās prakses vietas:

Prakse, darbs. Amati: grāmatveža palīgs, grāmatvedis, jaunākais finanšu konsultants, pārdošanas un klientu apkalpošanas speciālists.

Kāda virziena studenti no Banku augstskolas interesē uzņēmumu?

Finanšu, uzņēmējdarbība.

Kādos departamentos (nodaļās) varētu veikt praksi Banku augstskolas studentiem?

Grāmatvedība.

Kādas prasības tiek izvirzītas Banku augstskolas studentiem?

Angļu valoda labā līmenī (vēlams arī krievu valoda), labas MS Word un Excel zināšanas, grāmatvedības pamatzināšanas.

Vai par praksi studentiem maksā? Vai ir paredzēta cita veida stimulēšana?

Prakse tiek vērtēta prakses beigās, atalgojums atkarībā no studenta ieguldījuma.

Kādas ir praktikantu iespējas turpināt strādāt uzņēmumā un veidot savu karjeru?

Ir iespēja pēc prakses palikt strādāt, tiek vērtēts individuāli atkarībā no tā, kā sevi parādīja students.

Vai uzņēmumā strādā Banku augstskolas absolventi, kādos departamentos un kādos amatos?

Ir, strādā grāmatvedības departamentā, amati: grāmatvedis un grāmatveža palīgs.

Kā students var pieteikties praksei/ darbam?

www.a2b.lv sadaļā Karjera