SIA AIZDEVUMS.LV

Uzņēmuma nosaukums SIA AIZDEVUMS.LV

Darbības veids

(norāde uz mājas lapu)

Kreditēšanas pakalpojumi  – www.aizdevums.lv

Uzņēmuma darbības

veids, virzieni

Patēriņa aizdevumu izsniegšana fiziskām un juridiskām personām, izmantojot sadarbības partneru tirdzniecības vietas, kā arī paša uzņēmuma filiāles.

Uzņēmuma

misija/vīzija/mērķi

Mūsu mērķis ir sekmēt iespēju labām pārmaiņām plašam cilvēku lokam.

Mūsu vērtības: ATVĒRTI. UZTICAMI. VĒRSTI UZ PANĀKUMIEM.

Ko uzņēmums var piedāvāt Banku augstskolas studentiem (prakse/darbs/amati)

Piedāvājam prakses un darba iespējas gan klientu apkalpošanas sfērā, gan biznesa atbalsta struktūrvienībās.

Plašāk pārstāvētie amati uzņēmumā:

•      Kreditēšanas speciālists kreditēšanas nodaļā  Informācijas apstrādes operators Kreditēšanas nodaļā

•      Kredītu          uzraudzības     speciālists        Kredītu uzraudzības nodaļā

•      Klientu apkalpošanas speciālists Kontaktu centrā

•      Pārdošanas speciālists Kontaktu centrā

•      Klientu apkalpošanas speciālists klientu apkalpošanas filiālē (Rīgā un citās Latvijas pilsētās)

•      IS (informācijas sistēmu) analītiķis IT nodaļā

•      IS administrators IT nodaļā

•      Projektu vadītājs Sadarbības partneru nodaļā

•      Grāmatvedis Grāmatvedības nodaļā

•      Mārketinga projektu vadītājs Mārketinga nodaļā  Finanšu analītiķis Plānošanas un finanšu analīzes nodaļā.

Kāda virziena studenti no Banku augstskolas interesē uzņēmumu? Studenti, kas studē finanses, uzņēmējdarbības vadīšanu, finanšu pārvaldības informācijas sistēmas.
Kādos departamentos (nodaļās) varētu veikt praksi Banku augstskolas studenti? Piedāvājam prakses iespējas gan nodaļās, kas atbild par pakalpojumu sniegšanu klientiem – Kreditēšanas nodaļā, Klientu apkalpošanas filiālēs, Kontaktu centrā, Kredītu uzraudzības nodaļā – gan atbalsta nodaļās – Mārketinga nodaļā, Personāla nodaļā, Grāmatvedībā un IT nodaļā.
Kādas prasības tiek izvirzītas Banku augstskolas studentiem?

Potenciālajiem darbiniekiem jāspēj pielāgoties pilnas vai pusslodzes darbam, atkarībā no vakantā amata.

Praktikantiem jāspēj veltīt praksei vismaz 4h dienā (par prakses darba laiku var vienoties).

Vai par praksi studentiem maksā? Vai ir paredzēts cita veida materiālā stimulēšana?

Uzņēmums piedāvā apmaksātas prakses, pamatojoties uz praktikanta iniciatīvu un darba sniegumu prakses laikā.

Prakses prēmija (summa) tiek atrunāta prakses sākumā.

Kādas ir praktikantu iespējas turpināt strādāt uzņēmumā un veidot savu karjeru? Iespējas turpināt strādāt uzņēmumā un veidot savu karjeru ir ļoti liela, ja students gatavs veltīt laiku darbam vismaz pusslodzes apmērā.
Vai uzņēmumā strādā Banku augstskolas absolventi, kādos departamentos un kādos amatos? Jā, precīzas statistikas nav, taču zinām vismaz 10 kolēģus, kas bijuši Banku Augstskolas absolventi un strādā šādos amatos: kreditēšanas speciālists, finanšu analītiķis, mārketinga nodaļas vadītājs, finanšu direktors.
Kā students var pieteikties praksei/darbam? Lūdzam sūtīt CV un mazu pavadvēstuli ar norādi “Prakse” uz e-pastu vakance@aizdevums.lv. Dažkārt prakses iespējas tiek publicētas Prakse.lv portālā.
Kontakti

Lolita Melbikse

SIA Aizdevums.lv

Personāla nodaļas vadītāja vakance@aizdevums.lv Tālr. 67199300, 26001229