Latvijas Republikas Valsts kontrole

Uzņēmuma nosaukums Latvijas Republikas Valsts kontrole

Uzņēmuma darbības joma

(norāde uz mājas lapu)

https://www.lrvk.gov.lv/lv