Simplika, SIA

Darbības veids, virzieni

Darbinieku atlase pagaidu un patstāvīgam darbam administrējošās un asistējošās pozīcijās. Ar personālu saistīti ārpakalpojumi: pagaidu un pilna laika darbinieku atlase, personāla noma, algu aprēķināšana un personāla administrēšana.

Misija, vīzija, mērķi

Mūsu misija: palīdzēt darba meklētājiem integrēties darba tirgū, piedāvājot darbu arī uz nepilnu slodzi un elastīgiem nosacījumiem.