SIA „sanofi-aventis Latvia”

Darbības veids, virzieni

SIA „sanofi-aventis Latvia” sniedz uzņēmumiem mārketinga, reklāmas un to ražoto medikamentu atpazīstamības veicināšanas pakalpojumus.

Misija, vīzija, mērķi

Sanofi strādā ar mērķi uzlabot cilvēku veselības stāvokli un labklājību. Uzņēmuma vīzija ir kļūt par daudzveidīgu veselības aprūpes līderi, kura darbība ir vērsta uz pacientu vajadzībām.