SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Darbības veids, virzieni

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana, pārvaldāmo māju tehniskā uzturēšana un uzlabošana, energoefektivitātes pasākumu īstenošana.

Misija, vīzija, mērķi

Veikt kvalitatīvu un nepārtrauktu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu, veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa uzlabošanu.