SIA „Latvijas Garantiju aģentūra”

Darbības veids, virzieni

Finanšu pakalpojumi, eksporta garantijas, kredīta garantijas, mezanīna aizdevumi, riska kapitāls

Misija, vīzija, mērķi

Vīzija Mēs vēlamies Latvijā redzēt arvien vairāk veiksmīgu un ilgtspējīgu Latvijas uzņēmumu. Misija Mēs Latvijas uzņēmējiem sniedzam iespēju saņemt finansējumu jaunu biznesa ideju īstenošanai. Mērķis Mēs gādājam, lai uzņēmēji varētu saņemt finansējumu tad, ja viņiem pašiem nav pietiekams nodrošinājums.