Eco Baltia grupa

Darbības veids, virzieni

Eco Baltia darbības sfēra aptver visu atkritumu apsaimniekošanas ciklu sākot ar atkritumu savākšanu un šķirošanu, turpinot ar otrreizējo izejvielu loģistiku un vairumtirdzniecību un noslēdzot ar otrreizējo izejvielu pārstrādi.

Misija, vīzija, mērķi

Misija: Atrast vērtību katrā lietā Vīzija: Modernākais atkritumu reģenerācijas uzņēmums Centrālajā Austrumeiropā