Civitta Latvija

Darbības veids, virzieni

Stratēģiskā plānošana, apvienošanās un restrukturizācija, projektu vadība un finansēšana, korporatīvās finanses, inovāciju un jauno uzņēmēju atbalsts, eksporta konsultēšana, izpēte un analīze, IT konsultācijas

Misija, vīzija, mērķi

Civitta ir vadošā neatkarīgā vadības konsultāciju firma Baltijas valstīs un NVS rietumu reģionā. Mēs palīdzam risināt problēmas, kas organizācijām jāpārvar, lai tās sasniegtu nospraustos mērķus. Mūsu pakalpojumi ietver pilnu spektru no problēmu un iespēju identificēšanas un darbības plānošanas līdz finansējuma atrašanai un lēmumu īstenošanas atbalstam. Mēs palīdzam organizācijām atpazīt problēmas, veikt nepieciešamo izpēti, uzkrāt zināšanas savu darbinieku lokā, plānot mērķu sasniegšanai nepieciešamās aktivitātes, atrast finansējuma risinājumus vai piešķiram savus cilvēkresursus, lai kopīgi īstenotu projektus.