AAS “BTA Baltic Insurance Company”

Darbības veids, virzieni

Apdrošināšanas pakalpojumi

Misija, vīzija, mērķi

Mēs uzņemamies atbildību, aizsargājot mūsu klientu dzīvību, veselību un īpašumus. BTA misija ir nodrošināt uzņēmuma izaugsmi, veidojot godīgu sadarbību ar mūsu klientiem un sadarbības partneriem. Mēs ticam tehnoloģiju attīstībai, kas mums dod pārsvaru ātrumā, lietderībā un ērtumā. Tehnoloģijas, klientu bāze un nozares zināšanas dod mums iespēju būt dinamiskiem un radošiem. Mūsu panākumu pamatā ir aizrautīga un profesionāla komanda.