Baltijas-Amerikas Brīvības Fonds

Darbības veids, virzieni

Prakses, studiju un pētniecības stipendijas ASV

Misija, vīzija, mērķi

Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda (BAFF) misija ir stiprināt saikni starp ASV un Baltijas valstīm, īstenojot izglītības un apmaiņas programmas, kas vērstas uz ekonomisko izaugsmi un demokrātisko procesu attīstību. Fonda galvenais mērķis ir ievērojami uzlabot Savienoto Valstu un Baltijas sadarbību.