AS „Rietumu Banka”

Darbības veids, virzieni

Finanšu pakalpojumi

Misija, vīzija, mērķi

Bankas misija – Banka piedāvā kvalitatīvus un profesionālus finanšu pakalpojumus dinamiski augošiem uzņēmumiem un turīgām privātpersonām Latvijā, NVS, Eiropā un citu pasaules reģionu valstīs. Banka tiecas nodrošināt augstākās kvalitātes apkalpošanu, sadzirdēt un saprast katru klientu, viņa vajadzības un specifiku, un piedāvāt saviem klientiem tieši viņiem piemērotākos un efektīvākos risinājumus. Bankas vīzija – Bankai jānostiprina vadošās pozīcijas kapitāla pārvaldīšanas un korporatīvo klientu apkalpošanas sfērā Latvijā un reģionālā līmenī. Banka plāno paaugstināt efektivitātes rādītājus un nostiprināt savas pozīcijas tirgū ar mērķi nodrošināt stabilu peļņu. Banka tiecas uz stabilu izaugsmi, izmantojot efektīvu iekšējo tehnoloģiju resursus, kā arī administratīvās infrastruktūras atbalstu. Banka plāno turpināt pilnveidot kontroles un riska vadības sistēmas, personāla apmācību un visu darbinieku profesionālo izaugsmi. Rietumu ir sociāli atbildīga Latvijas banka, tā sniedz palīdzību un atbalstu, izmantojot speciāli šim mērķim radītu Rietumu Labdarības fondu.