AS IBS “Renesource Capital”

Darbības veids, virzieni

Ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs; Brokeru pakalpojumi, Trasta un Depozitārie pakalpojumi

Misija, vīzija, mērķi

Misija: klientu kapitāla saglabāšana un palielināšana, līdzsvarojot šodienas pieaugumu ar nākotnes labklājību. Vīzija: kļūt par vadošo ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju Baltijā. Mērķi: augstas kvalitātes brokeru pakalpojumu sniegšana, orientējoties uz katra klienta individuālajām vajadzībām.