AS DNB banka

Darbības veids, virzieni

Finanšu pakalpojumu sniegšana

Misija, vīzija, mērķi

DNB grupas vīzijas un vērtību centrā ir klients. Mērķis lielāku uzmanību pievērst bankas klientiem un to vajadzībām ir atspoguļots DNB vīzijā „Klientu apkalpošanas māksla – mūsu ceļš uz vērtību radīšanu”.


Kopīgie projekti