Attīstības finanšu instrumenti

Misija, vīzija, mērķi

Mēs vēlamies Latvijā redzēt arvien vairāk veiksmīgu un ilgtspējīgu Latvijas uzņēmumu.