6.ikgadējā starptautiskā starpaugstskolu zinātniskā konference „Jaunu biznesa risinājumu meklējumi nākotnei”

25.04.2013. /// Banku augstskola

2013.gada 25.-27.aprīlī jau sesto gadu sadarbības augstskolas – Banku augstskola, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola un Ventspils Augstskola – rīko kopīgu zinātnisko konferenci Latvijas un ārvalstu augstskolu docētājiem, pētniekiem un doktorantiem. Šī gada konferenci rīko Banku augstskola, izvēloties tēmu, kas ir aktuāla gan uzņēmējdarbības teorētiķiem, gan praktiķiem.6.ikgadējās starptautiskās zinātniskās konferences „Jaunu biznesa risinājumu meklējumi nākotnei” mērķis ir veicināt viedokļu un ideju apmaiņu zinātnieku, uzņēmēju un biznesa augstskolu starpā par sadarbību, kas sekmētu  veiksmīgus biznesa risinājumus mūsu kopīgai nākotnei.

Konferencei pieteikušies vairāk nekā 100 dalībnieku no tādām valstīm kā: ASV, Anglijas, Šveices, Portugāles, Krievijas, Igaunijas, Ukrainas, Lietuvas, Polijas, Ungārijas, Latvijas u.c. valstīm.

Šodien norisinājās konferences atklāšana, plenārsēde un divu sekciju darba sēdes. Plenārsēdē līdzās akadēmiskiem referātiem uzstājās arī dinamiska Latvijas uzņēmuma Lattelecom komercdirektore Kerli Gabriloviča.

Paneļdiskusijā „Nākotne sākas šodien”, kuru vadīja žurnālists Pauls Raudseps tiks diskutēts par tēmām, ko savos ziņojumos skāruši runātāji konferences plenārsēdē, proti: aktuālie mūsdienu cilvēkresursu kompetenču jautājumi; finanšu tirgus dalībnieku ietekme uz tautsaimniecības attīstību; labās prakses piemēri efektivitātes vadīšanā; uzņēmumu pieredze strauji mainīgajā biznesa vidē.

Paneļdiskusijā piedalījās Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs, Latvenergo valdes locekle Inga Bukovska, KPMG nodokļu konsultante Gunta Kauliņa, Lattelecom komercdirektore Kerli gabriloviča,  Swedbank galvenais ekonomists Mārtiņš Kazāks, Latvijas Universitātes pārstāvis Sandis Babris un Polijas Nicolaus Copernicus Universitātes pārstāvis Adam P.Balcerzak.

Rīt visas dienas garumā notiks trīs sekciju darba sēdes, bet plkst. 16.00 visi laipni aicināti uz noslēguma pasākumu Banku augstskolas konferenču zālē, Rīgā, K.Valdemāra ielā 161.

_MG_5100 _MG_5122 _MG_5144 _MG_5155 _MG_5161 _MG_5186 _MG_5191 _MG_5194 _MG_5203 _MG_5204 _MG_5218 _MG_5223 _MG_5313 _MG_4972 _MG_4989 _MG_5040 _MG_5042 _MG_5044 _MG_5058 _MG_5075