29.martā Banku augstskolā studentu pētniecisko darbu konference

29.03.2014. /// Banku augstskola

2014.gada 29.martā Banku augstskola jau trešo gadu pēc kārtas rīkoja studentu pētniecisko darbu konferenci, kuras tēma šogad bija – “Latvijas ekonomikas izrāviena īstenošanas dimensijas un perspektīvas”.

Ar ziņojumiem uzstājās 20 referenti, klausītāju statusā konferencē piedalījās gan studenti un Banku augstskolas akadēmiskais personāls, gan valsts pārbaudījumu komisijas locekļi, kas pārstāv dažādu nozaru Latvijas uzņēmumus, kā arī nevalstisko organizāciju un valsts institūciju pārstāvji.

IMG_3870 IMG_3872 IMG_3879 IMG_3881 IMG_3885 IMG_3899 IMG_3924 IMG_3943 IMG_3946 IMG_3948 IMG_3949 IMG_3950 IMG_3968 IMG_4008 IMG_4012 IMG_4015 IMG_4024 IMG_3800 IMG_3808 IMG_3835 IMG_3849 IMG_3857 IMG_3867