Vairāk informācijas par šo augstskolu 

Sadarbība: Erasmus+ mobilitātes tikai akadēmiskajam un administratīvajam personālam
Mobilitātes darba valoda: Angļu

Pamatvaloda : Angļu