Erasmus+ Lietuva

Vairāk informācijas par šo augstskolu

Vairāk par Erasmus+ iespējām 

Sadarbība: Erasmus+ mobilitātes tikai akadēmiskajam un administratīvajam personālam

Mobilitātes darba valoda: Angļu

Pamatvaloda : Angļu