Vairāk informācijas par šo augstskolu

Sadarbība: Erasmus+ mobilitātes tikai akadēmiskajam un administratīvajam personālam.

Mobilitātes darba valoda: Angļu

Pamatvaloda : Angļu