Zinātniskie iespieddarbi

Ar pārējiem izdevuma “Journal of Business Management” numuriem var iepazīties šeit. (zem šeit pievienot saiti: http://www.jointphd.eu/research-publications/journal-of-business-management/journal-editions.html)

“Journal of Business Management” (ISSN 1691-5348), 2015, December edition, No.10.

“Journal of Business Management” (ISSN 1691-5348), 2015, June edition, No.9.

“Journal of Business Management” (ISSN 1691-5348), 2014, No.8

“Journal of Business Management” (ISSN 1691-5348), 2013, No.7

“Journal of Business Management” (ISSN 1691-5348), 2012, No.6

“Journal of Business Management” (ISSN 1691-5348), 2012, No.5

“Journal of Business Management” (ISSN 1691-5348), 2011, No.4

“Journal of Business Management” (ISSN 1691-5348), 2010, No.3

“Journal of Business Management” (ISSN 1691-5348), 2009, No.2

“Journal of Business Management” (ISSN 1691-5348), 2008, No.1


Konferenču rakstu krājumi

Building Strategic Resilience in Times of Uncertainty (ISBN 978-9984-746-28-9), 2022

Proceedings of the 15th Annual Scientific Baltic Business Management Conference – ASBBMC 22′

Business and Uncertainty: Challenges for Emerging Markets (ISBN 978-9984-705-31-6),2014

Proceedings of the 7th International Scientific conference

In Search of New Business Solutions for Emerging Future (ISBN 978-9984-746-15-9),2013

Proceedings of the 6th International Scientific conference