Promocijas darbi

Docētājs Promocijas darba tēma Aizstāvēšanas gads
Iļja Arefjevs Aliansē ar bankām ietilpstošo pensiju līdzekļu pārvaldītāju darbības efektivitātes novērtējum 2017
Inna Kozlinska Evaluation of the outcomes of entrepreneurship education revisited: evidence from Estonia and Latvia 2016
Didzis Rūtītis Korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldība un tās pilnveidošanas iespējas veselības aprūpes nozares uzņēmumos Latvijā 2016
Darius Sargautis Pētniecības un attīstības darbību kritiskie veiksmes faktori bioetanola industrijas uzņēmuma tehnoloģisko inovāciju kapacitātes palielināšanai 2015
Signe Enkuzena Vadītāju mācību izvērtējums pakalpojumu sektora uzņēmumos Latvijā un tā pilnveides iespējas 2014
Lotārs Dubkēvičs Organizācijas kultūras un klimata mijiedarbības vadīšana radošuma veicināšanai valsts teātros Latvijā 2014
Arnis Lagzdiņš Atbilstības riska pārvaldīšana Latvijas komercbankās 2014
Inga Jēkabsone Dizaina kā stratēģiskā līdzekļa nozīme uzņēmuma vadīšanā un tā loma uzņēmumu attīstībā Baltijas valstīs 2014
Ilmārs Puriņš Lēmumu pieņemšanas process mājsaimniecību kreditēšanā un tā efektivitātes paaugstināšanas metodoloģija 2013
Marija Lindemane Finanšu pakalpojumu eksporta potenciāls Latvijā 2012
Jekaterina Kuzmina Riska mēru izmantošanas iespējas investīciju portfeļu vadībā apdrošināšanas sabiedrībās 2011
Inese Mavļutova Uzņēmuma tirgus vērtības paaugstināšanas iespējas restrukturizācijas rezultātā 2010