Mācību līdzekļi

Laika posmā kopš 2008.gada BA docētāji izdevuši kopumā 16 mācību līdzekļus
 1. Āboltiņa, B., Kriķis, D., Šteiners, K. „Matemātika 12.klasei”, mācību grāmata, Apgāds Zvaigzne ABC, 2013, ISBN9879934034183, 232 lpp.
 2. Kriķis, D. „Matemātika 12.klasē”, skolotāja grāmata, Apgāds Zvaigzne ABC, 2013, ISBN9789934035333,112 lpp.
 3. Mavļutova, I., Heinrihsone, N., Bērziņa, S., Vērdiņa, A. “Finanses”, Mūžizglītības projekta “Finanšu izglītība” mācību metodiskais materiāls skolotājiem, Rīga, Banku augstskola, 2014, ISBN 978-9984-746-20-3, CD-ROOM, 102 lpp.
 4. Atkisons, A., Dimante, Dž., Atstāja, Dz., Stinkulis, Ģ., Grīnfelds, A., Čekstere, A., Smirnova, O., Roska, A. Mācīšanas un mācīšanās rokasgrāmata pasniedzējiem un studentiem par vidi un ilgtspējīgu attīstību [CD-ROM]. Rīga : LU Akadēmiskais Apgāds, 2011. 249 lpp.
 5. Kriķis, D. Matemātika 11. klasē : skolotāja grāmata : metodisks līdzeklis Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. 03 lpp. : il., tab. (Nāc!). ISBN 9789934030048.
 6. Āboltiņa, B., Kriķis, D., Šteiners, K. Matemātika 11. klasei : mācību grāmata. Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. 336 lpp. : il., graf., tab. (Nāc!). ISBN 9789934022562.
 7. Kriķis, D. Matemātika 10.klasē : skolotāja grāmata : metodisks līdzeklis. Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. 72 LPP. (Nāc!). ISBN 978-993-401-845-9.
 8. Āboltiņa, B., Kriķis, D., Šteiners, K. Matemātika 10. klasei : mācību grāmata. Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. 287, [1] lpp. (Nāc!). ISBN 978-993-401-104-7.
 9. Glosārijs : 1.burtnīca. Banku darbība. Banku norēķini / Sast. V.Gavare, D.Golde, A.Ģēģere-Zetterstroma u.c. Rīga : Banku augstskola, 2010. 96 lpp. – Bibliogrāfija: 95.-96.lpp. ISBN 978-9984-7461-0-4
 10. Grišāne, Veneranda, Ziemele, AndaUzdevumu krājums grāmatvedībā. 1. daļa . Rīga : Banku augstskola. Finanšu katedra, 2009. 107 lpp.
 11. Grišāne, Veneranda, Ziemele, AndaUzdevumu krājums grāmatvedībā. 2.daļa . Rīga : Banku augstskola. Finanšu katedra, 2009.
 12. Personības psiholoģija : lekciju kurss / Sast. Ruta Auziņa. Rīga : Banku augstskola, 2008. 116 lpp. ISBN 9789984825960.
 13. Praktiskie darbi personības psiholoģijā : māc. līdz. / Sast. Ruta Auziņa. Rīga : Banku augstskola, 2008. 74 lpp. ISBN 9789984825977.
 14. Grasis J. Banku darbības tiesiskā vide. Rīga : Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centrs, 2008. 106 lpp. ISBN 9984979482.
 15. Innuse G. Tālmācības studiju kurss Vadības grāmatvedībā. Rīga : Biznesa vadības koledža, 2008.
 16. Korsaka T., Raņķevica V. Ievads grāmatvedībā. Rīga : Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centrs, 2008. 260 lpp. ISBN 9984979407.