Pētījumi

 • Studentu pētījumi
 • Docētāju pētījumi
 • Banku augstskolā kopš 2018.gada ir uzsākta pētniecības grantu projektu programma, kas ir liels atbalsts docētāju pētnieciskā darba veicināšanā. Kopumā pētniecības grantu programmā iesniegti 14 pieteikumi, no kuriem atbalstīti 11 pieteikumi.2020.gadā atbalstītie pētījumu projekti
  Nr. Nosaukums Vadītājs Dalībnieki
  1. Ideju vadības sistēmas izmantošana inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībai T.Volkova T.Volkova, E.Miķelsone, A.Spilbergs, E.Lielā, M.Jansons, K.Karolis
  2. OCTA cenošanas metodikas pilnveidošanas iespējas Latvijas nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībās. A.Spilbergs A.Spilbergs, A.Fomins, M.Krastiņš
  3. Mūsdienīgas mācību metodes uzņēmēja ilgtspējīgas domāšanas attīstības veicināšanai K.Lešinskis K.Lešinskis, Dz.Atstāja, I.Mavļutova, J.Kuzmina, E.Miķelsone, I.Uvarova, I.Pilinieks, L.Karvalju, R.Susniene
  4. Interdisciplināru konceptuālo pieeju analīze un integrēšana efektīvas finanšu pratības rīcībpolitikas veidošanās procesā digitālo ekosistēmu dinamiskas attīstības laikmetā A.Nātriņš A.Nātriņš, L.Peiseniece, E.Miķelsone, J.Kuzmina, A.Spilbergs

   

  2019.gadā atbalstītie pētniecības grantu projekti

  Nr. Nosaukums Vadītājs Dalībnieki
  1. Aprites ekonomikas biznesa modeļu un projektu pārvaldība Latvijas tautsaimniecībā Z.Raščevska Dz.Atstāja, I.Uvarova, I.Pilinieks, A.Ģēģere-Zetterstroma, K.Džeriņš, D.Roga, I.Ciniņa, L.Mazbērziņa, L.Lukševica
  2. Kompetenču vadības novērtējums Latvijas finanšu sektorā I.Arefjevs T.Volkova, I.Mavļutova, A.Spilbergs, A.Nātriņš, A.Verdenhofs
  3. Modernu mācību metožu pielietošana uzņēmējdarbības studijās augstākajā izglītībā I.Mavļutova K.Lešinskis, J.Hermanis, M.Krastiņš, M.Liogys, J.S.Tirado
  4. Kā reaģēt uz kiberdrošības incidentiem ātrāk, lētāk un saprātīgāk! S.Deruma A.Vladimirova – Krjukova, S.Kamenčenko, J.Kano

   

  2018.gadā atbalstītie pētniecības grantu projekti

  Nr. Nosaukums Vadītājs Dalībnieki
  1. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ietekme uz kompetenču vadību finanšu sektorā Baltijas valstīs A.Nātriņš A.Sarnovičs, I.Puriņš, E.Miķelsone, A.Ņikitenko, M.Kirikova
  2. Augstākās izglītības iestāžu finanšu efektivitātes mērīšanas, novērtēšanas un pārvaldīšanas modeļa izveides iespējas J.Kuzmina A.Sarnovičs, A.Nātriņš, A.Ziemele, E.Kivriņa, S.Bondare, E.M.N.E.Abu Bakar
  3. Aprites ekonomikas perspektīvas Baltijas valstīs D.Atstāja

  I.Pilinieks, I.Uvarova, I.Ciniņa, L.Orbidāne, H.Siubra, N.Cudečka – Puriņa;

  M.Kāle, T.Tombovceva,L.Ābele, M.Jarvis, R.Susniene

  BA Pētniecības projektu grantu programmas 2020/1 noteikumi (Pievienoti PDF dokumenti)

Pētnieki Pētījuma nosaukums Gads
Doc. Lotārs Dubkēvičs, Doc. Valentīna Pavlovska, doktoranti Artūrs Barbars un Viktors Turlais
“Intercultural Competency Research on the basis employees evaluation of themselves and managers evaluation”
2015-2017
Prof. Dr.oec Dzintra Atstāja
GREENT SYLLABUS “Green Entrepreneurship Syllabus” Part of the GREENT ProjectFunded by the ERASMUS+ Programme of the European Union
2016
Pētniecības direktors Andris Nātriņš
Doc. Kristaps Lešinskis
Asoc. Prof. Andris Sarnovičs
„Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu pievilcīguma indeksu
Izveidošanas pamatprincipi turīgo klientu segmenta un finanšu pakalpojumu potenciāla novērtēšanai”
2015
Prof. Dr.oec Dzintra Atstāja
MM&A/Hill + Knowlton Strategies “Bigbank auto vērtības pētījums”
2015
Prof. Dr.oec Dzintra Atstāja
“Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā”
2014-2018
Prof. Dr.oec Dzintra Atstāja
Cross-cultural quantitative research Project SREP „Social responsibility education across Europe”
2014-2015
Prof. Dr.oec Dzintra Atstāja
Nordplus Horizontal projekts „Business Startups at Baltic Region”
2014-2015
Prof. Inese Mavļutova
Comenius Project “ Financial Education – Levering the Implementation Efficiency in Schools”
2014
Prof. Dr.oec Dzintra Atstāja
Informatīvā akcija piekrastes dabas vērtību aizsardzības veicināšanai (Baltijas krasti un Vides aizsardzības fonds)
2013
Pētniecības direktors Andris Nātriņš
Asoc. Prof. Andris Sarnovičs
“Rīga kā starptautisks finanšu centrs salīdzinājumā ar citiem finanšu centriem – Luksemburgu, Kipru, Vīni, Tallinu; finanšu centru stratēģijas un atbalsta politikas ietekme uz finanšu centru attīstību”
2012
Prof. Dr.oec Dzintra Atstāja
Depozīta sistēmas ieviešanas ekonomiskais novērtējums. Projekta izpildītājs: Zaļā brīvība, pēc VARAM pasūtījuma, 2012. (Autora līgums 2012_06_31_1)
2012
Prof. Dr.oec Dzintra Atstāja
LLP/ ERASMUS- Intensive Programmes (IP) „Green Logistics: Trends and Applications for a Sustainable Life-Style- GREENLOG”, 2011-1-TR1-ERA10-27833. Project Partners: Yaşar University (Turkey); University of Macedonia (Greece), Banku Augstskola (Latvia); Politechnika Czestochowska (Poland); Instituto Politecnico de Coimbra (Portugal); Stenden University of Applied Science (The Netherlands)
2011
Prof. Dr.oec Dzintra Atstāja
„Līdzdalība ilgtspējīga patēriņa un ražošanas novērtēšanā”, projekts tiek īstenots ES 7. ietvara programmas projekta Action Town ietvaros.
2011
Prof. Dr.oec Dzintra Atstāja
RTU pētījuma projekts Nr. L 7720 „Jūrmalas pilsētas riska teritoriju pārskats, ekspertīze un analīze, atbilstoši pilsētas iedzīvotāju interesēm un Attīstības plānam 2011. – 2021.”
2010-2011
Prof. Dr.oec Dzintra Atstāja
Norway grants Projekts LV0044 Vides zinātnes studiju satura attīstība un studiju materiālu izstrāde
2009-2011
Prof. Inese Mavļutova
Latvijas Zinātnes padomes projekts Nr. 09.1614. „Iedzīvotāju veselības, izglītības, labklājības un uzņēmējdarbības attīstības līmenis Latvijas virzībā uz zināšanām balstītu sabiedrību”
2010-norisinās
Tatjana Volkova
„Business models and value chains in audiovisual media”, pētījums Baltijas jūras reģiona programmas FIRST MOTION: 2007 – 2013 ietvaros
2007-2013

Evelīna Kalvāne, Kristīne Cīrule, Jānis Kuģenieks, Armands Jansons

Prof. Dr.oec Dzintra AtstājaKvalitātes vadības sistēmas novērtējums un rekomendācijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā2016

Pētnieki Darba vadītājs Pētījuma nosaukums Gads

Andris Astahovskis, Iluta Krustiņa, Margarita Čeka, Sanita Filatova, Zita Romanova

Sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā

Doc. Uģis Zālītis „Eiropas savienības struktūrfondu finansējuma izlietojums vispārējās izglītības jomā Rēzeknē un Rēzeknes novadā” 2016

Davyd Andriyevskyy, Marats Gazalijevs, Ņina Zilabjana, Anastasija Pavļučenko

Sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā

Doc. Kārlis Ketners Eiropas savienības fondi dažādu sabiedrības grupu uztverē jūrmalas pilsētā” 2016

Elīna Leijere, Ieva Čūriška,Kitija Dadzīte, Ilze Lapko

Sadarbībā ar VAS „Latvijas Pasts”

Dr.oec. Elita Lielā „VAS “Latvijas Pasts” iespējas paplašināt pakalpojumu klāstu, izmantojot pakomātus un citus netradicionālos sūtījumu nodošanas un piegādes kanālus 2016

1.Grupa

Sandra Maslobojeva, Linda Jekšēvica, Kristīne Hila, Irina Ļetova, Anete Vītola, Anete Veide-Ivanova

2. Grupa

Kristīne Gala, Kristīne Mālmane, Edgars Vadzītis, Natalja Kurmahina, Dmitrijs Voronovs, Rita Paramonova

3.Grupa

Ance Puķīte, Kitija Paliepa, Arnis Boļšakovs, Gvido Sīka, Jānis Kālis

Sadarbībā ar Swedbank

Doc. Uģis Zālītis „Bankas kartes uztvere Latvijas iedzīvotāju vidū” 2016

1.Zane Bērziņa, Sandija Kalniņa, Dāvis Aukšmuksts, Jurģis Šmats, Kristaps Tilla

Sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā

Doc. Viktorija Raņķevica „Eiropas savienības fondi dažādu sabiedrības grupu uztverē” 2016

2.Diāna Kižlo, Sandra Slokenberga, Zane Laukalēja, Kristiāna Ķeire, Ritvars Lācis

Sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā

Doc. Kārlis Ketners

3.Alise Paegle, Ieva Sargune, Mārtiņš Misa, Vadims Koroļenko, Sindija Zebuliņa

Sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā

Doc. Viktorija Raņķevica

Rihards Krēvics, Edgars Cunskis, Andis Gvelzis, Didzis Kauliņš, Jurģis Celmiņš

Sadarbībā ar Swedbank

Doc. Brigita Baltača „Patērētāju attieksme pret atlaidēm” 2016

1.Grupa

Liene Krūmiņa, Kristaps Ušvils, Kristaps Zakulis, Rihards Stūris, Ritvars Kārkliņš

 

2.Grupa

Anete Balcere, Elīza Rušmane, Emīls Adata, Jānis Guoģis, Una Prižavoite, Jolanta Zandersone

Sadarbībā ar Swedbank

Pētniecības direktors Andris Nātriņš „PIEPELNĪŠANĀS – Tendences, problēmas un risinājumi” 2016

Gunta Cinovska, Inga Avguceviča, Laima Kruška, Kristīne Jevmenova,

Alise Zālīte

Sadarbībā ar Swedbank

Prof. dr.oec Dzintra Atstāja „Studentu budžets: taupības paradumi” 2016

Kristaps Ansons, Aiga Bunkše, Gunta Ķestere, Annija Ozoliņa, Monta Skruļe, Toms Vanags

Sadarbībā ar Swedbank

Prof. Dr.oec Dzintra Atstāja „Veselīga dzīvesveida ietekme uz studentu budžetu” 2016

Sanda Puriņa, Sabīne Stradiņa, Līna Lauciņa

Sadarbībā ar Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociāciju

Dr.oec. Biruta Pūle „Nodokļu politikas atbalsta instrumentu salīdzinājums mašīnbūves un metālapstrādes nozares uzņēmumiem Latvijā un ārvalstīs” 2016

Dace Bukša. Anastasija Skrebele, Aleksands Iļjins,Vitālijs Urbanovičs, Mihails Kuzmins

Sadarbībā ar Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociāciju

Dr.oec. Biruta Pūle „Nodokļu politikas atbalsta instrumentu salīdzinājums mašīnbūves un metālapstrādes nozares uzņēmumiem Latvijā, Dānijā un Somijā” 2016

Jūlija Korziņina, Olga Surgutova, Marta Celmiņa, Linda Ķipļuka, Liene Irbe

Sadarbībā ar Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociāciju

Dr.oec. Biruta Pūle „Nodokļu politikas atbalsta instrumentu salīdzinājums mašīnbūves un metālapstrādes nozares uzņēmumiem Latvijā un Polijā” 2016

Antužāne Anna, Jurdža Diāna, Kozlova Jeļena, Melniece Karīna, Sauleviča Marina, Sīpola Inita

Sadarbībā ar Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociāciju

Dr.oec. Biruta Pūle „Nodokļu politikas atbalsta instrumentu salīdzinājums Mašīnbūves un metālapstrādes nozares uzņēmumiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā” 2016
Linda Knāviņa, Krista Bērziņa, Anna Soldatova, Rūdolfs Rubenis Doc. Kristaps Lešinskis „Biznesa attīstīšanas iespējas uzņēmumā “Sofijas laivas” 2016
Arlita Martinsone, Agnese Batenko, Alise Ozola, Karīna Muhametova Doc. Lotārs Dubkēvičs „Līdervadības lomu, vadības komandas un organizācijas kultūras savstarpējo attiecību analīze uzņēmumā H&M Latvija” 2016

1.Gupa

Arnis Kovaļčuks, Arsēnijs, Una Neija, Dobrovoļskis, , Rodions Jurčenko

2.Grupa

Beāte Abramoviča, Inese Cimode, Romāns Beļickis, Marina Šestakova, Kirils Zikovs

3. Grupa

Anete Bukša, Anna Krivorotova, Ella Gavrilova, Jana Lapinska, Līva Kļaviņa

Sadarbībā ar Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociāciju

Asociētā profesore Inese Mavļutova „Uzņēmumu finansiālā stāvokļa un darbības Efektivitātes kompleksā analīze mašīnbūves un Metālapstrādes nozares uzņēmumiem” 2016

1.Grupa

Anete Solocka, Kritiāna Karloviča, Zane Vītiņa, Ieva Puriņa, Zane Romanovska

2.Grupa

Laura Kalnozola, Artis Koškins, Ēriks Nasedkins, Kintija Valta, Jānis Zālītis

Sadarbībā ar Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociāciju

Doc. Andris Fomins „Finansēšanas avoti un finansējuma piesaistes iespējas mašīnbūves un metālapstrādes nozares uzņēmumiem Latvijā” 2016

Krists Brūvelis, Agnija Kārkliņa, Ilze Kļaviņa, Artūrs Lapiņš

Sadarbībā ar Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociāciju

Doc. Anda Ziemele „Izmaksu struktūras salīdzinājums mašīnbūves metālapstrādes nozares uzņēmumiem Latvijā un Polijā” 2016

Nadežda Izosina, Zane Grahoļska,, Viktorija Stepašuka

Sadarbībā ar AS „Swedbank”

Doc. Andris Fomins Cenu informācijas izvēle ikgadēju studentu iztikas minimuma patēriņa groza veidošanas vajadzībām(nepārtikas preces, augļi un dārzeņi) 2015

1.Grupa

Jānis Ludvigsons, Elīna Bāča, Raitis Rutks, Elīna Bulava, Laima Vizule

2.Grupa

Lelde Cīrule, Santa Eglija, Aiva Šveicare, Lāsma Roga, Jānis Senkāns

Sadarbībā ar AS „Swedbank”

Doc. Andris Fomins „Studentu iztikas minimuma budžeta indeksa veidošanas izpēte” 2015

Laura Pogule, Laura Groma, Vineta Gotharde, Monta Tirkovska,

Sadarbībā ar VAS „Latvijas Pasts”

Dr.oec. Elita Lielā „VAS “Latvijas Pasts” konkurētspēja preču un pakalpojumu pārdošanā e-vidē studentu segmentā Latvijā” 2015

Marta Cakule, Artūrs Igaveņš, Elīna Lubiane, Jānis Kiziks, Mareks Kānbergs, Santa Vasiļevska,

Sadarbībā ar VAS „Latvijas Pasts”

Doc. Valentīna Pavlovska
Nauris Golers, Ralfs Jugāns, Ivo Turks Marta Virza, Anna Vasiļeva, Evija Rinda Lektors Jānis Hermanis „VAS „Pasažieru vilciens” klientu apmierinātība ar kustības ātrumu, precizitāti un biežumu” 2015
Laura Baķe, Jekaterina Belozerova, Ieva Benjava, Ieva Kuzņecova, Sabīne Tagijeva, Dace Vilciņa Asoc. Prof. Jānis Strautmanis „VAS “Pasažieru vilciens” klientu apmierinātība ar biļešu veidiem, iegādes iespējām un kontrolieru darbu” 2015

Guntis Bāgants, Oksanab Sapelkina, Elfa Ezīte, Tatjana Marševska, Kristīna Sautova, Ija Zvanere, Diāna Opmane, Viktorija Popova, Anžela Peškova, Alina Kozlova, Jūlija Ļebedeva, Marija Malahova, Ivars Zigurs, Jekaterina Trunova, Ilze Gintere, Julija Dudele, Anastasija Manzjuka, Dace Podniece Jūlija Kartamiševa, Ruslans PetrovsGuntis Pastars

 

Sadarbībā ar Labklājības ministriju

Dr.oec. Biruta Pūle
Mg.oec. Anda Ziemele
Sociālo darbinieku finanšu pratības novērtējums Latvijā 2015

Valentīna Andrejeva, Asnate Avotiņa, Egija Ciematniece, Līga Deģe- Groskopa, Dana Kaktiņa

Sadarbībā ar If P&C Insurance AS Latvijas filiāle

Lektors Māris Krastiņš „Autobraucēju risku ietekmējošie faktori” 2015
Linda Štrēma, Jeļena Lubina, Mikus Valpēters, Laura Liepiņa, Jūlija Zbarazska, Doc. Valentīna Pavlovska „SIA Statoil Fuel & Retail Latvia konkurētspēja Latvijas degvielas tirgū” 2015

Raivo Ginters, Dārta Helēna Pumpure, Jūlija Semčuka, Mārtiņš Puķe

Sadarbībā ar AAS „Balta”

Lektors Māris Krastiņš „Mājdzīvnieku apdrošināšanas potenciāls Latvijas apdrošināšanas tirgū” 2015

Evita Voitiloviča, Mārtiņš Čudars, Mārtiņš Zemītis

Sadarbībā ar AAS „Balta”

Lektors Māris Krastiņš „Maksājumu apdrošināšana”
Sigita Ģēģere, Ilze Šilberga, Olga Jufita Prof. Dr.oec Dzintra Atstāja „Darba drošības pasākumu ekonomiskā efektivitāte Tieto Latvia” 2015
Elizabete Vārava Doc. Innuse Gunta Lietišķais pētījums sadarbībā ar Somijas un Beļģijas universitātēm „Siemens risk management for Wind Park project” 2015
Žaneta Ailte Doc. Kristaps Lešinskis Elektronisko iepirkumu sistēmas Darbības efektivitātes analīze 2015
Patrīcija Kārša, Eva Ieviņa, Laine Loča, Dāvis Priekulis Doc. Kristaps Lešinskis „Elektroniskās iepirkumu sistēmas darbības analīze Latvijā” 2015
Alise Gēgerniece Doc. Kristaps Lešinskis „Elektronisko iepirkumu sistēmas izveide, pilnveidošana un 2009. – 2013. Gada darbības rādītāju analīze” 2015
Elīna Feldmane, Līga Jaunvalka, Didzis Kokars, Jānis Zariņš Lektore Inga Uvarova „ES struktūrfondu finansējums jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā, kā uzņēmuma attīstības veicināšanas instruments” 2015

Anna Sapale, Ansis Silenieks, Austra Jermacāne, Agnese Rancāne, Kristīne Urtāne, Kārlis Vēveris

Sadarbībā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu

Prof. Dr.oec Dzintra Atstāja „Darba drošības pasākumu ekonomiskā efektivitāte NMPD” 2014

Edgars Dambrovskis, Andrejs Jonovs, Jānis Liepiņš

Sadarbībā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu

Prof. Dr.oec Dzintra Atstāja „Personāla vadības procesu efektivitāte Zemgales reģionā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā” 2014

Liene Baumane, Diāna Bernota, Anna Bogdanova, Marina Gabarašvili, Matīss Leitis, Dace Vīgupa

Sadarbībā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu

Prof. Dr.oec Dzintra Atstāja „Darba aizsardzības pasākumu efektivitāte nelaimes gadījumu profilaksei Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā” 2014
Tīna Brīze, Liene Dišlere, Indra Romāne, Vineta Kirilko, Sintija Kokoreviča Asoc. prof Aija Graudiņa „Inovācijas modernajā dzīvības apdrošināšanā” 2014
Jeļena Davidoviča, Kristīne Gržibovska, Staņislavs Jakovenko, Dana Lauska, Tatjana Kabanova, Atis Upenieks

1.Oļegs Kačajevs, Anita Beķere, Ksenija Naumenko, Diāna Jegorova, Rasa Sarnoviča, Jānis Dzalbe, Nadežda Kokina, Alīna Markova, Svetlana Faleja, Dana Klestrova

Sadarbībā ar Swedbank

Doc. Andris Fomins “Studentu budžets” 2014

2.Reinis Cinītis, Kārlis Pūpols, Dāvis Drengers , Rihards Brehmani, Alise Paškovska

Sadarbībā ar Swedbank

Prof. Dr.oec Dzintra Atstāja
Irina Karja Prof.Inese Mavļutova „ES fondu nozīme Latvijas uzņēmējdarbības attīstībā” 2013

Sintija Ģēģere, Aļona Nedbaļska, Kristīne Lepnāne

Sadarbībā ar SEB banku

Doc. Staņislava Titova „Rīgas iedzīvotāju finanšu lietpratība pensijas plānošanas kontekstā” 2013

Laine Degute, Edvīns Rinda, Marina Guda, Aleksandra Dvoiniha, Inese Ivanovska

Sadarbībā ar SEB banku

Lektors Jānis Hermanis „Finanšu lietpratība Latgalē pensiju plānošanas kontekstā” 2013

Kitija Kairo, Justīne Meiere, Olga Solovjova, Laura Spreile, Madara Zviedre

Sadarbībā ar SEB banku

Lektors Jānis Hermanis „Finanšu lietpratība Kurzemē pensiju plānošanas kontekstā” 2013

Ronalds Ābols, Oskars Biezais, Antons Ņikiforovs, Aivis Putniņš

Sadarbībā ar SEB banku

Asoc. Prof. Jānis Strautmanis „Vidzemes iedzīvotāju finanšu lietpratība pensijas plānošanas kontekstā” 2013

1.Sintija Magazniece, Jana Saldaka, Sintija Kļaviņa, Kaspars Gabrāns, Jānis Mincāns

Sadarbībā ar SEB banku

Asoc. Prof. Jānis Strautmanis „Studentu finanšu zināšanu un finanšu prasmju līmenis ” 2013

2.Olga Solovjova, Madara Zviedre, Justīne Meiere, Laura Spreile, Kitija Kairo

Sadarbībā ar SEB banku

Lektors Jānis Hermanis
Ingars Gritāns, Elīna Lubiane Lektors Jānis Hermanis „ VAS “Latvijas valsts ceļi” informācijas kanālu efektivitāte” 2013
Diāna Ļitvinova, Ineta Giptere Dr.oec. Elita Lielā

1.Ksenija Kazeko, Pjotrs Ekonomovs, Ņikita Sidorovs, Jūlija Škoļņika, Sergejs Kurmeļovs

Sadarbībā ar Swedbank

Asoc. Prof. Jānis Strautmanis Rīgas jauniešu profils finanšu pakalpojumu kontekstā 2012

2.Mārtiņš Straume, Roberts Ginters, Dāvis Zeps, Alīna Kravccova, Dmitrijs Bočarovs, Vladimirs Kolmakovs

Sadarbībā ar Swedbank

Lektors Jānis Hermanis

Sintija Pātare, Rūta Kaudze, Aivars Reimanis

Sadarbībā ar Swedbank

Lektors Jānis Hermanis „Zemgales jauniešu profils finanšu pakalpojumu kontekstā” 2012

Zaiga Gaile-Gailīte, Ieva Jēgere, Zane Jurēvica, Edīte Pinkule, Ieva Jokste

Sadarbībā ar Swedbank

Asoc. Prof. Jānis Strautmanis „Vidzemes jauniešu profils finanšu pakalpojumu kontekstā” 2012

Alesjko Jūlija, Barkāne Agnese, Rakule Marita, Rogozova Jūlija

Sadarbībā ar Swedbank

Asoc. Prof. Jānis Strautmanis Latgales jauniešu profils finanšu pakalpojumu kontekstā” 2012

Hmeļņicka Endija , Namiķe Monta, Opelts Miks

Sadarbībā ar Swedbank

Lektors Jānis Hermanis Kurzemes jauniešu profils finanšu pakalpojumu kontekstā” 2012
Ieva Aleksandraviča, Larisa Daukste, Linda Krievāne Doc.Staņislava Titova Novecošanās Eiropā (IP Agein in Europe)” 2012
Evija Muižniece, Māris Vaivads Asoc. Prof. Andris Sarnovičs Vadīšanas psiholoģiskie aspekti un to problēmas VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 2011

Andris Ābelem, Anda Rozīte, Elīna Burmeistere Marta Dārzniece, Diāna Bogrova, Artis Veldre, Ilze Rība, Alīna Kricka, Irēna Soņeca, Inga Apšeniece, Kristīne Muižniece

Sadarbībā ar AS Pasažieru vilciens

Lektors Jānis Hermanis „AS “Pasažieru vilciens” klientu pārvietošanās paradumiem” 2011
Edgars Grincevičs, Lauberts Mārtiņš, Alīna Mola, Elza Opmane, Anželika Soms Staņislava Titova „ES struktūrfondu ieguldījums Latvijas tautsaimniecības stimulēšanā 2009.-2010.gadā.” 2011
Elmārs Jēkabsons Prof. Inese Mavļutova „Uzņēmuma AS “Grindeks” brīvo līdzekļu ieguldīšanas iespējas” 2011
Māris Vaivads, Evija Muižniece, Jānis Kurpnieks, Kristaps Driķis Asoc. Prof. Andris Sarnovičs „Vadīšanas psiholoģiskie aspekti un to problēmas VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 2011
Kristīne Rimša, Ritvars Straume, Aiva Šteinberga, Kristīne Unte Asoc. Prof. Andris Sarnovičs „ES struktūrfondu līdzfinansējums kā uzņēmuma attīstības veicināšanas instruments” 2011
Aleksandrs Dmitrijevs, Iveta Kraukle, Sintija Narovska, Kristīne Treide Dr.oec. Elita Lielā