Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Banku augstskolā īstenots pēcdoktorantūras pētniecības projekts Nr. 1.1.1.2./VIAA/16/089 “Produktu attīstības metodes un procesu pārvalsība IKT uzņēmumos ar augstas izaugsmes potenciālu un to pieredzes izmantošanas iespējas līdzīga profila uzsācējuzņēmumos Latvijā”, pētnieks Dr.sc.administr. Didzis Rūtītis.

Sīkāk par projektu un tā norisi un rezultātiem. https://www.ba.lv/informacija/24903/