Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

05.10.2016.

Banku augstskola izsludina pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākumā “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”.

Pēcdoktorantu priekšatlases pieteikumu iesniegšanas termiņš: 17.11.2016.

Priekšatlases dokumenti:

Papildus informācija:

Eva Rubīna
Tālr. 67360698
E-pasts: Eva.Rubina@ba.lv