Memorands par Latvijas iedzīvotāju Finanšu pratības stratēģiju 2014 – 2020

2014.gada 24.februārī, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Banku augstskola, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Latvijas Komercbanku asociācija un Latvijas Apdrošinātāju asociācija parakstīja memorandu par Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas 2014–2020 ieviešanu.

Stratēģiskie partneri ir vienojušies par stratēģiskajiem mērķiem finanšu pratības jomā un katra mērķa īstenošanai definēti nepieciešamie darbības virzieni, kuros noteikti veicamie uzdevumi un katras iesaistītās institūcijas veicamās aktivitātes.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētājs Kristaps Zakulis uzsver, kafinanšu pratība ir būtiska mūsdienu cilvēka dzīves sastāvdaļa, bez kuras nav iedomājama pilnvērtīga iekļaušanās attīstītā sabiedrībā. „Ikviens iedzīvotājs noteiktos apstākļos var būt finansiāli un ekonomiski aktīvs, ja viņam piemīt tāda kompetence kā finanšu pratība, kas dzīves gaitā dažkārt ir nozīmīgāka par ienākumu līmeni un profesionālo kvalifikāciju. Jo izšķirīgs nosacījums turpmāk būs nevis personas rīcībā esošo finanšu daudzums, bet prasme tās efektīvi pārvaldīt un sasniegt savus mērķus,” svinīgajā memoranda parakstīšanas pasākumā teica Kristaps Zakulis.

„Banku augstskola ir ļoti gandarīta, ka visu iesaistīto institūciju veikto aktivitāšu un kopēja darba rezultātā ir izveidota finanšu pratības veicināšanas stratēģija, kas skaidri definē mērķus un veicamos uzdevumus. Augstskola atbildīgi turpinās veikt jau uzsākto darbu, organizējot nodarbības finanšu izglītības paaugstināšanai vispārējo izglītības iestāžu skolēniem, kā arī izstrādājot mācību metodiskos materiālus pedagogiem,” uzsvēra Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs.

Ar Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģiju 2014–2020 ikviens interesents var iepazīties FKTK mājaslapā:

http://www.fktk.lv/lv/publikacijas/pazinojumi_masu_informacijas_l/2014/2014-02-24_latvija_tiks_ieviesta_iedzivotaju_finansu_pratibas_veicinasanas_strategija/