Konference 2007

Rīgas Dialogi: Biznesa un finanšu izcilība strauji augošas ekonomikas apstākļos

Banku augstskolas organizētā 9. ikgadējā starptautiskā konference “Rīgas Dialogi: Biznesa un finanšu izcilība strauji augošas ekonomikas apstākļos” notika 2007. gada 26.-27. septembrī, Rīgā.

B.Rivžas_prezentācija