Konference 2004

Noslēgusies konference “Zināšanu sabiedrība un Lisabonas stratēģijas īstenošana Eiropā un Latvijā”
2004.gada 18.oktobris.

Informāciju sagatavoja Anita Milbreta, konferences “Zināšanu sabiedrība un Lisabonas stratēģijas īstenošana Eiropā un Latvijā” Sabiedrisko attiecību speciāliste. Banku augstskola sadarbībā ar ANO Attīstības programmu, Rīgas Domi, SPACE Starptautisko augstskolu asociāciju, Nākotnes Studiju darba grupu un SIA Konsorts 2004. gada 14. un 15. oktobrī veiksmīgi noorganizēja 6. gadskārtējo starptautisko konferenci “Zināšanu sabiedrība un Lisabonas stratēģijas īstenošana Eiropā un Latvijā”, kurā īpašu uzmanību izpelnījās jautājumi par Latvijas kapacitāti un konkurētspēju Eiropā, zināšanu ekonomiku un zināšanu sabiedrību kā virzītājspēku, kā arī mūžizglītības nepieciešamību.

Atklājot konferenci, Banku augstskolas rektora v.i. Dr. oec. Prof. Tatjana Volkova aicināja klātesošos radīt jaunas zināšanas, veicināt visa veida partnerību, valsts un sabiedrības sadarbību, integrāciju un “atrast īsto ceļu Eiropas labklājības veicināšanā”.

Ar šādu nostādni – būt atvērtiem un ar jaunu zināšanu veidošanu un palīdzību sekmēt Lisabonas stratēģijas izvirzītos mērķus – norisinājās diskusijas un domapmaiņa patiesi radošos un interesantos semināros un plenārsēdēs.

Kā atzīmēja daudzi konferences runātāji, arī Jørn W. Phigalt, ITM Europe izpilddirektors no Dānijas, cilvēkiem ir jādod iespēja pašiem veidot labāku savu nākotni un Lisabonas stratēģija ir tam domāts instruments. Lisabonas stratēģija ir vīzija, kuru izvirzījuši politiķi, taču to īstenot nāksies citiem virzītājspēkiem – uz zināšanām balstītai sabiedrībai: izglītotai un spējīgai mācīties.

Tāpēc kā minora nots izskanēja zināmi pārmetumi valsts institūcijām, kas nepietiekami atbalsta un finansē Latvijas zinātniekus un augstākās mācībiestādes, neaizstāv intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī nav darījusi visu, lai uzņēmējdarbība Latvijā varētu sekmīgi attīstīties. “Valstij būtu jāuzņemas atbildība par ētisku uzņēmējdarbību”, tā izteica savu domu īsumā Inta Pauloviča, UNDP biroja Latvijā vadītāja, piebilstot, ka sadarbība, nevis konkurence ar privāto sektoru tikai veicinātu valsts attīstību. Par sadarbības nepieciešamību starp uzņēmējiem un valsti pārliecinoši runāja Pasaules Bankas Latvijas biroja komunikāciju speciālists Toms Baumanis, uzsverot, ka trūkst biznesa vides faktoru analīzes, kā arī trūkst inovatīvo sistēmu integrācijas un konsolidācijas.

Taču diskusiju dalībnieki bija vienisprātis, ka visus jautājumus, kas atsedza trūkumus vai nepilnības, nevar risināt tikai zinātnieku un mācībspēku aprindas – sasāpējušie un aktuālie jautājumi jāpadara publiski saprotami, par to ir jādiskutē un jāskaidro. Šāda mēroga konferencēs būtu jāpiedalās arī politiķiem, jo tieši viņi varētu ietekmēt daudzu problēmu pozitīvus risinājumus.

Pateicoties daudzu Latvijas laikrakstu, žurnālu, radio, kā arī Interneta mediju atbalstam, veidojas plašāka sabiedrības informēšana un izglītošana par tēmām, kas ikdienā skar mūs visus, lai gan šīs tēmas bieži vien ir ietērptas sarežģītos terminos un citādi nepiesaista nedz lasītāju, nedz skatītāju interesi.

Tāpēc Banku augstskola vēlas pateikties žurnālam Kapitāls, laikrakstiem The Baltic Times, Dienas Bizness, Delovoj Čas, Komersant Baltic Daily, Interneta mēdijiem Delfi, Apollo, Zaļais punkts, sabiedriskās politikas portālam Politika.lv, Latvijas notikumu kalendāram internetā Notikumi.lv par informatīvo atbalstu konferences sakarā.

Bez tam Banku augstskola izsaka savu pateicību Latvijas Tehnoloģiskais centram un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai par atbalstu.

Taču bez konferences sponsoru – SIA Veta Trade, AS Preses nams, SIA Gutta, SIA Biroja centrs, SIA BalDis, SIA Kalnozols, kā arī Rīgas domes finansiāla un materiāla atbalsta BA konference nevarētu noritēt tik augstā līmenī.

Īpašs paldies ilggadējam Banku augstskolas gadskārtējo konferenču ģenerālsponsoram AS Parekss banka.

MINOLTA DIGITAL CAMERA MINOLTA DIGITAL CAMERA PICT0046_sm MINOLTA DIGITAL CAMERA

Pielikums

Prezidentes_runa_Lihtenšteinas_forumā