Stratēģiskās noturības un kiberdrošības laboratorija

Banku augstskolas Kiberdrošības pētniecības laboratorija  ir augstskolas struktūrvienība, kuras mērķis ir veikt pētījumus informācijas drošībā, kiberdrošībā un ar tām saistītajās jomās, tādejādi veicinot un attīstot uzticamību digitālajam saturam un e-pakalpojumiem kibertelpā.

Laboratorijas nosaukums angļu valodā ir Cybersecurity Research Laboratory (CybReLab)

Laboratorijai ir šādi uzdevumi:

  • veikt pētījumus informācijas drošībā, kiberdrošībā un ar tām saistītajās jomās akadēmiskos nolūkos, kā arī pildot publiskā un privātā sektora partneru pasūtījumus;
  • veicināt augstskolā studējošo iesaistīšanu pētniecībā un līdzdarboties augstskolas studiju programmu īstenošanā;
  • veidot izglītības programmas , kursus un seminārus atbilstoši laboratorijas kompetencei un darbības virzienam;
  • sniegt konsultācijas un citus publiskos pakalpojumus laboratorijas kompetences ietvaros;
  • veidot diskusiju vidi Latvijā un starptautiskā mērogā par laboratorijas specializācijai atbilstošām tēmām;
  • atbilstoši kompetencei veikt citus uzdevumus.