IZM piešķirtā finansējuma izlietojums

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) piešķīrusi BA finansējumu 2007. un 2008. gadam zinātniski pētnieciskajai darbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstībai, kvalitatīvo pētījumu metožu instrumentu nodrošināšanai akadēmiskā personāla pilnveidei.

Par piešķirto finansējumu BA ir iegādājusies pētniecības instrumentu – kvantitatīvo un kvalitatīvo datu apstrādes programmu SPSS un NVivo 8 – licences 40 – 45 darba vietām, speciālo literatūru par pētniecības metožu lietošanu, kā arī finansējusi lietotāju grupu apmācību.

2008. gadā realizētā projekta pārskats

2007. gadā realizētā projekta pārskats