Grāmata „Biznesa un finanšu izglītības izaicinājumi”

2012.gada decembrī Banku augstskolas 20 gadu jubilejas gada noslēgumā klajā tika laista grāmata „Biznesa un finanšu izglītības izaicinājumi”.

Grāmatas rakstos un komentāros ietverti vērtējumi, tendences un prognozes un vadošo finanšu un uzņēmējdarbības nozaru ekspertu viedokļi par Latvijas un līdz ar to arī Banku augstskolas attīstību.

Grāmatas galvenā redaktore Andra Mangale par apjomīgo projektu stāsta:„Jaunajā izdevumā, manuprāt, ir izdevies iezīmēt šī laika biznesa un finanšu izglītības galveno problemātiku un svarīgākos risinājumus, kurus turpmāk būtu lietderīgi ņemt vērā gan biznesa, gan finanšu sektora, gan augstākās izglītības institūciju turpmākajā darbībā.

Grāmatā savu viedokli par biznesa un finanšu izaicinājumiem paudis Latvijas prezidents Andris Bērziņš, Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis, Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Juris Ekmanis, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis Vētra, Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs, uzņēmējs Einars Repše, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs Kristaps Zakulis, IBS „Prudentia”partneris Ģirts Rungainis, kā arī Banku augstskolas pasniedzēji un pārstāvji: Tatjana Volkova, Līga Peiseniece, Uģis Zālītis, Jānis Strautmanis, Tatjana Mavrenko, Elita Lielā, Jānis Grasis, Kristaps Lešinskis, Sandra Ozoliņa, Velta Vikmane u.c.

Grāmatu “Biznesa un finanšu izglītības izaicinājumi” var iegādāties Banku augstskolas bibliotēkā.