Finanšu pakalpojumu un tehnoloģiju laboratorija

Banku augstskolas Finanšu pakalpojumu un tehnoloģiju laboratorija

Izveidota ar 2016.gada 31.maija Banku augstskolas Senāta lēmumu

Banku augstskolas finanšu pakalpojumu un tehnoloģiju laboratorija ir augstskolas kā zinātniskās institūcijas struktūrvienība, kuras mērķis ir veikt pētījumus, veidot sociālā dialoga platformas un īstenot situācijai pielāgotus kvalifikācijas pilnveides pasākumus par aktuālām finanšu pakalpojumu sektora un atbilstības risku, kompetences un kontroles sistēmu problēmām.

Laboratorijas nosaukums angļu valodā ir  Financial Services  and Compliance Laboratory, saīsināti angliski – FSC Lab

Laboratorijas uzdevumi:

  • veikt pētījumus finanšu pakalpojumu sektora attīstības un atbilstības kompetences jomā (akadēmiskos nolūkos, kā arī pildot publiskā un privātā sektora partneru pasūtījumus);
  • veicināt augstskolā studējošo iesaistīšanu pētniecībā;
  • līdzdarboties augstskolas studiju programmu īstenošanā un pilnveidošanā;
  • veidot tālākapmācības, formālās un neformālās profesionālās pilnveidošanas kursus un programmas atbilstoši laboratorijas kompetencei un darbības virzienam;
  • sniegt konsultācijas un veidot diskusiju vidi Latvijā un starptautiskā mērogā par laboratorijas specializācijai atbilstošām tēmām

Laboratorijas vadītājs: Andris Nātriņš

Kontakti:

Andris.Natrins@ba.lv

Tālrunis: 67360698