Finanšu pratība

Cienījamie skolotāji!

AICINĀM JŪS UN JŪSU VIDUSSKOLAS/ĢIMNĀZIJAS SKOLĒNUS

PIEDALĪTIES AKCIJĀ “MĀCAMIES FINANSES KOPĀ”!

Tēmturis #Macamiesfinanseskopa

  • No 2017. gada 1.marta līdz 2017.gada 31.martam aicinām noorganizēt īpašas stundas par finanšu jautājumiem, kurās skolēni mācās paši, māca savus klases biedrus un skolotājus.
  • Dažas idejas stundām – skolēnu prezentācijas par kādu finanšu tēmu, skolēnu organizētas spēles par finansēm, skolēnu veidotu video vai infogrammu analīze stundas laikā vai citas radošas stundas aktivitātes.
  • Atsūtot stundas īsu aprakstu, fotogrāfijas, video vai ierakstus sociālos tīklos uz e-pastu Līgai Peiseniecei (Liga.Peiseniece@ba.lv), katra klase sev pieņemamā laikā saņems bezmaksas, pieredzējuša docētāja lekciju Banku augstskolā par finanšu tēmu:
Docētājs Tēma
1. Rektors, Vadībzinību katedras asociētais profesors Andris Sarnovičs

 

„Personīgo finanšu vadīšana”

2.

Studiju prorektore,

Vadībzinību katedras

asociētā profesore Līga Peiseniece

„Latvijas iedzīvotāju finanšu paradumi””

“Fintech uzņēmumi– finanšu pakalpojumu uzņēmumi

3. Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas katedras asociētais profesors Jānis Grasis

 

„Aizņemies ar prātu!”

4. Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas katedras docents Kristaps Lešinskis

 

„ Starptautiskās finanses”

5. Finanšu katedras lektors Māris Krastiņš „Apdrošināšanas nozīme ikviena cilvēka dzīvē”
  • Ar katru klasi sazināsimies par Banku augstskolas apmeklējumu. Vidusskolas un ģimnāzijas aktivitātes finanšu izglītībā popularizēsim un atspoguļosim finanšu izglītības mājas lapā http://finansunedela.lv/ .
  • Tā ir lieliska iespēja savu skolu reklamēt kā spēcīgu skolu finanšu izglītībā!

Valsts ekonomiskā izaugsme ir cieši saistīta ar sabiedrības izglītotību finanšu jautājumos. Tāpēc Banku augstskola, piedāvājot biznesa un finanšu izglītību, kā vienu no saviem uzdevumiem izvirzījusi iesaistīšanos arī vidusskolu jauniešu izglītošanā finanšu pratības jautājumos.

Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs:

Būtiski ir mainījies finanšu pakalpojumu lietotāju profils, tāpēc rodas nepieciešamība apgūt jaunas finanšu prasmes. Tiek piedāvāti aizvien jauni, plašāka spektra pakalpojumi, piemēram, aktuāla ir klientu segmenta pārvaldīšana mūža garumā, kas cieši sasaucas ar finanšu pratības tēmu.”

Banku augstskolas Padomnieku konventa priekšsēdētājs, „IBS Prudentia” partneris Ģirts Rungainis:

„Divdesmit gadu laikā finanšu sektorā ir aktualizējušies trīs būtiski aspekti. Viens no tiem ir ētikas ievērošana un caurspīdīgums attiecībā uz riska ņemšanu. Bankas darbiniekam un finanšu speciālistam jābūt atbildīgam ne tikai par savu darbu, bet jājūt atbildūba pret sabiedrību kopumā. Otrs aspekts ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, kas īpaši pēdējā desmitgadē kļuvusi ļoti aktuāla. Latvijas kontekstā tā ir nodokļos nesamaksātās naudas “atmazgāšana”. Trešais aspekts  saiistīts ar prasmi ilgtermiņā pārvaldīt savas finanses – pensijas līdzekļu pārvalde, ilgtermiņa risku menedžments un aktīvu pārvalde.” 

Banku augstskola kā vadošā Latvijas augstākās izglītības institūcija profesionālas finanšu izglītības nodrošināšanā par vienu no savām prioritātēm līdzās augsta līmeņa finanšu speciālistu sagatavošanai visos augstākās izglītības līmeņos ir izvirzījusi arī sabiedrības finanšu pratības pilnveidošanu un veicināšanu. Izrādīta iniciatīva akcentēt kvalitatīva dialoga nepieciešamību starp visām ieinteresētajām pusē, lai sekmētu gan koordinētas finanšu pratības valsts politikas veidošanu, gan Banku augstskolas spēju turpmāk vēl mērķtiecīgāk īstenot savas izglītojošās un pētnieciskās iniciatīvas.

Lai dotu savu ieguldījumu sabiedrības kompetenču paaugstināšanā ar finansēm saistītos jautājumos un tās nākotnes perspektīvu uzlabošanā, Banku augstskola īsteno šādas aktivitātes:

  • Piedalās finanšu pratības mācību metodiskā materiāla izstrādē vidusskolu ekonomikas pedagogiem starptautiska projekta ietvaros;
  • Piedalās Finanšu izglītības nedēļā
  • Iesaistās Latvijas iedzīvotāju Finanšu pratības stratēģijas 2014-2020 izstrādē un īstenošanā kopā ar sadarbības partneriem;
  • Sniedz publiskas lekcijas par Finanšu pratību Latvijas vidusskolās;
  • Apvieno finanšu ekspertu viedokļus par finanšu pratības jautājumiem Latvijā u.c.

2014.gada 24.februārī, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Banku augstskola, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Latvijas Komercbanku asociācija un Latvijas Apdrošinātāju asociācija parakstīja memorandu par Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas 2014–2020 ieviešanu.