Erasmus+ projekts “KABADA”

Erasmus+ “Knowledge Alliance of Business idea Assessment: Digital Approach”

 

KABADA – Knowledge Alliance of Business idea Assessment: Digital Approach – ir Erasmus+ K2 projekts, kura mērķis ir, uz mākslīgā intelekta bāzes, attīstīt rīku biznesa ideju novērtēšanai, ko plāno piedāvāt jaunajiem uzņēmējiem, kuri nodarbojas ar biznesa aktivitātēm un ir pašnodarbinātie. 

Projekts apvienos uzņēmējdarbības un augstskolu mācībspēku spēkus visā Eiropā ar potenciālu, tiekties ārpus konsorcija biedriem. Radītais jaunais mākslīgā intelekta (AI) instruments biznesa ideju izvērtēšanai pavērs jaunas iespējas uzņēmējdarbības prasmju praktiskas pielietošanas attīstīšanai, īpaši tas uzlabos lēmumu pieņemšanu saistībā ar jaunu ideju pieņemšanu, kas noved pie inovācijām. Projekta intelektuālā daļa tiks veidota kā inovatīvs modulis, kas iekļaujams esošajās augstākās izglītības iestāžu mācību programmās, tostarp dažādās korporatīvās apmācības programmās. 

KABADA mērķi ir

  • izstrādāt jaunu, inovatīvu rīku (uz mākslīgā intelekta bāzes), kurš automatizēti sniegtu uzņēmējdarbības uzsācējiem atbalstu biznesa idejas un biznesa plāna novērtēšanā, kā arī sniegtu rekomendācijas tālākām darbībām. Rezultāti, kuru izstrāde būs balstīta pētniecībā, projektu īstenojot ciešā  augstākās izglītības iestāžu un industrijas sadarbībā, tāpat arī zināšanu pārnesē starptautiskā līmenī, būs brīvi pieejami jebkuram interesentam, kuram būs svarīgi iegūt savas biznesa idejas novērtējumu un rekomendācijas. Tie būs izmantojami arī uzņēmējdarbības izglītībā, pilnveidojot atbilstošos studiju kursus.
  • attīstīt uzņēmējdarbības domāšanu un prasmes studentos un viņu pasniedzējos. Digitālais biznesa ideju novērtēšanas rīks, kas veidots kā mākslīgā intelekta prototips (AI), tiek radīts, lai to varētu intergēt uzņēmējdarbības izglītības programmās jebkurā studiju līmenī, kas nodrošinātu studentiem, pētniekiem, akadēmiskajam personālam, kā arī skolotājiem nepieciešamās prasmes, zināšanas un motivāciju, lai spētu iesaistīties uzņēmējdarbībā.

Vairāk par projektu: kabada.eu/.