BMDA konference

Konference “Vadītāju konkurētspējas veicināšana Baltijā” 6.-7. maijā Rīgā

Baltijas Menedžmenta asociācija (Baltic Management Development Association – BMDA) sadarbībā ar Banku augstskolu, RSEBAA un Biznesa augstskolu “Turība” rīkoja konferenci “Vadītāju konkurētspējas veicināšana Baltijā”, kurā tika diskutēts par problēmām, kas skar Baltijas valstu uzņēmējus, ārvalstu kompānijām un ārvalstu menedžmenta tradīcijām ienākot Baltijā, par mūsdienīgu vadītāju prasmēm un kompetenci būt veiksmīgiem uzņēmējiem strauji mainīgajā biznesa pasaulē, kā arī par biznesa skolu nozīmi konkurētspējīgu menedžmenta speciālistu sagatavošanā.

Konferenci “Vadītāju konkurētspējas veicināšana Baltijā” atklāja Dr. Virginijus Kundrotas (Lietuva), Baltijas Menedžmenta asociācijas (BMDA) prezidents un International School of Management (ISM) rektors, uzņemošo augstskolu vārdā uzrunu teica Banku augstskolas rektore Baiba Brigmane. Konferences priekšsēdētājs bija Larry Stout (USA), Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētais profesors.

Konferencē ar savu pieredzi dalījās uzņēmēji un augsta līmeņa menedžmenta speciālisti no Šveices, Lielbritānijas, Slovēnijas, Norvēģijas, ASV, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, kā arī vietējo un starptautisko uzņēmumu vadītāji Latvijā.